Självklart bejaka Holmens planer på vindkraft

Vi behöver med andra ord ha ett öppet sinne och driva på och pröva flera tänkbara varianter. Men att tro att vi kan ha ett kärnkraftverk igång i Norrköping inom överskådlig tid är verklighetsfrånvänt, skriver oppositionsråden Olle Vikmång (S), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP)
Vi behöver med andra ord ha ett öppet sinne och driva på och pröva flera tänkbara varianter. Men att tro att vi kan ha ett kärnkraftverk igång i Norrköping inom överskådlig tid är verklighetsfrånvänt, skriver oppositionsråden Olle Vikmång (S), Christian Widlund (C) och Robert Nordman (MP)

Norrköpings fortsatta utveckling är helt beroende av en klok energipolitik, med en ökad lokal och hållbar energiproduktion. Detta är helt avgörande ur flera perspektiv, skriver de tre oppositionsråden i Norrköping.

Debatt 27 oktober 2022 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte minst för att våra befintliga företag ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga och växa samt för vår möjlighet att kunna locka nya företag till Norrköping. Men det är också viktigt att kunna säkerställa energi till ett rimligt pris för hushållen. 

 

Att Svenska Kraftnät förbereder planer för att kunna ransonera el redan i vinter, vittnar om att behoven av ny lokalt producerad el är akut. Därför blir det märkligt att M, SD, L och KD inte ens vill att det sker en miljöprövning av Holmens vindkraftsetablering. En etablering som ligger på Holmens egen mark och som dessutom är föreslagen i ett område som vi i kommunen redan har pekat ut som lämpligt för vindkraftsetablering, vilket gör att en byggnation skulle kunna starta relativt snabbt, om den skulle få godkänt i miljöprövningen. 

 

Svaret som M/SD-styret ger är att kärnkraft löser det mesta. Vi kan köpa att vi behöver titta på flera tänkbara energislag även om vår utgångspunkt är att vi behöver ställa om till en förnybar energiproduktion, och vi behöver den på plats så snabbt som möjligt. Ska vi lyckas med det måste vi både möjliggöra för olika energislag och samtidigt ligga på för att ytterligare öka överföringskapaciteten från norra Sverige. Vi behöver med andra ord ha ett öppet sinne och driva på och pröva flera tänkbara varianter. Men att tro att vi kan ha ett kärnkraftverk igång i Norrköping inom överskådlig tid är verklighetsfrånvänt. 

 

De styrande partierna hävdar att den nya tekniken kärnkraftverk – så kallade SMR – är lösningen, och att de skulle kunna vara på plats inom en snar framtid. Det svenska energiföretaget Vattenfall som är inblandad i ett estländskt företag som utvecklar den här tekniken, menar att man skulle kunna börja bygga de här reaktorerna tidigast år 2030 och ha en första reaktor i drift 2035. I USA beräknar man att en första reaktor skulle kunna vara i drift år tidigast år 2031. Det är alldeles för sent. 

När nu vindkraft väcker starka känslor hos de som bor i närheten, vad skulle då ett kärnkraftverk väcka för reaktioner i hela regionen? Vem vill bo granne med ett kärnkraftverk? 

 

I de fyra styrande partiernas gemensamma politiska program lyfts två punkter som vi kan hålla med om. Vi behöver arbeta med energieffektivisering och vi behöver vi öka takten på installation av solceller. Men det M/SD-styret verkar ha missat är att arbetet redan pågår. Norrköpings kommun är redan igång med att energieffektivisera exempelvis fastigheter och gatubelysning. Dessutom pågår redan arbetet med att sätta solpaneler på kommunala fastigheter. Förvisso tror vi att takten på det arbetet med fördel kan öka och det är ett uppdrag som redan finns och som pågår. 

 

Vi har den största respekt för att det finns olika synpunkter. Allt som oftast leder det till bättre beslut. I det här fallet har dock M/SD styret skygglapparna på. Att tro på kärnkraft är en sak men att så till den vida grad tro på kärnkraft att man inte ens vill pröva andra energislag är häpnadsväckande och det är Norrköpingsborna och våra företag som får betala priset i form av högre elpriser och sämre konkurrenskraft. I förlängningen i form av stigande arbetslöshet. 

 

I ett läge där vi behöver både en snabb omställning och en snabb ökning av energiproduktionen är det för oss självklart att bejaka Holmens etablering - som ligger på Holmens egna mark och dessutom har stöd i kommunens översiktsplan - och låta miljöprövningen ha sin gång.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa