Kommunen behöver sätta ned foten mot Hyresbostäder

Hyresbostäder har fört en långdragen kamp för att rättfärdiga den avverkning som de lät göra år 2015 på tomten nära Hultet i Kneippen.

Striden om Hultet i Kneippen har pågått under flera år.

Striden om Hultet i Kneippen har pågått under flera år.

Foto: Thomas Möller

Insändare2021-05-23 20:18
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Nya ordföranden - Gillar inte marknadshyror” NT 16/5  

En strid som Hyresbostäder fört mot Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och nu slutligen mot Mark- och miljööverdomstolen vilken fastslagit att trädfällningen strider mot gällande detaljplan. 

Under de sex år som förflutit, när Hyresbostäder utnyttjat sin rätt att överklaga länsstyrelsens avslag av bygglovet genom rättsmaskineriet, har området legat i träda till förtret för allmänheten. Det är beklämmande att ett kommunalt bolag och dess nya ordförande Michaela Tinnerholm inte rättar sig efter domslutet och tar ansvar för den skada de olovandes förorsakat området. 

Det är dags att Norrköpings kommunen såsom huvudman till det kommunala bostadsbolaget och ägare av tomten sätter ner foten och ser till att området vårdas och återställs som detaljplanen föreskriver. När det gäller ordförandens inställning att det ska finnas olika boendeformer i alla områden i Norrköping kan man, enligt kommunens statistik för år 2019, konstatera att andelen hyresrätter är 46,3 procent i kommunen som helhet medan andelen hyresrätter i Kneippen är 70,5 procent.

Eftersom Kneippen redan har väl så många hyresrätter behövs ingen ny detaljplan för att tillgodose det behovet.