Karin Jonsson - vad ska vi säga till medlemmarna?

Sand räcker inte om plogning och avisning är bristfällig på våra gångstråk, skriver Bo Nilsson SPF seniorerna S:t Olof.
Sand räcker inte om plogning och avisning är bristfällig på våra gångstråk, skriver Bo Nilsson SPF seniorerna S:t Olof.

Karin Jonsson, ditt uttalande att ”vi får stå ut med grus på vägarna några år då vi måste tänka på vårt huvuduppdrag” saknar verklighetsförankring, skriver Bo Nilsson, SPF seniorerna St Olof med anledning av en intervju publicerad i lördags.

Insändare 8 februari 2021 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Har inte råd salta gatorna - om äldre ska få omsorg"  NT 6/2

Särskilt som du sedan säger att kommunens huvuduppdrag är att just ta hand om våra äldre. 

Du kan inte ha missat att personer över 65 år är de mest drabbade av pandemin. Som om inte det räckte så prioriterar du nu bort vinterväghållningen i Norrköping. De flesta halkolyckor bland gångare drabbar samma grupp, vi över 65 år. 

Du säger att vi måste prioritera skolan och äldrevården och det låter ju klokt. Mindre klokt är det att sluta ploga, sanda och salta gångbanor. Många pensionärer har inte råd att ha bil eftersom de har så låga pensioner. Inte heller kan de åka buss eller spårvagn i pandemitider, det är inte smittsäkert. Då återstår bara promenerande dit man ska. Det går inte att göra säkert på oplogade isiga gångbanor som i många fall också är osandade. 

Vi äldre som betalat kommunalskatt i 40-50 år och fortfarande betalar den, har samma rätt som andra att kunna vistas ute i Norrköping. Det kan vi inte om du prioriterar bort en säker vinterväghållning av gångbanor. Vi som tänkt oss ett bra liv 15-25 år till ska inte behöva gå i ide hemma för att du valt fel prioritering av stadens väghållning. 

Det är dags att tänka om. Sand räcker inte om plogning och avisning är bristfällig på våra gångstråk. Jag går själv ca 30 kilometer i veckan på de här gångstråken så jag talar av egen erfarenhet. Gör om, gör rätt. Det är dags att stadens gator och parker har vintersäkra gångstråk. Det behöver avisas, snöplogas och sandas i hela staden och inte bara vid Rådhuset. 

Som styrelsemedlem i SPF Seniorerna S:t Olof i Norrköping krävs av mig och övriga i styrelsen att verka för ett säkert Norrköping. Vad tycker du vi ska säga till våra 1 100 medlemmar?

"Kommunen har prioriterat bort oss, stanna hemma i vinter", eller "kommunen har prioriterat bort säkra gångstråk för att överföra vinterns kostnader till Region Östergötlands akutvård och rehabilitering" 

Tag dig själv i kragen och ställ krav på fallerande enheter att snarast uppfylla sitt samhällskontrakt med en nollvision av skadade på stadens gator och gångstråk i vinter. Tack på förhand. 

Ämnen du kan följa