Ingen är negativ till naturreservatet

Gryt behöver balans mellan natur och landsbygdsutveckling

För Gryts lilla samhälle är en utveckling, som tillför boende, mycket viktig för överlevnad medan det motsatta självklart slår undan benen, skriver Cia Lindkvist Steén, ordförande för Gryts sockenförening. Arkivbilder.

För Gryts lilla samhälle är en utveckling, som tillför boende, mycket viktig för överlevnad medan det motsatta självklart slår undan benen, skriver Cia Lindkvist Steén, ordförande för Gryts sockenförening. Arkivbilder.

Foto: Anne-Marie Karlsson/Elisabet Bergquist

Insändare2022-12-13 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Naturreservatet borde ses som resurs inte ett hot" NT 2/12

Det är med ytterst stor förvåning man läser vad fyra representanter för Svenska Naturskyddsföreningen i länet skriver om Gryts nya Naturreservat. 

Man hänvisar till höga naturvärden och framhäver hur illa det är att få till en utveckling för människor i det området, som är bestämt ska vara noden kring vilket skärgården ska fungera. Så långt kunskapen kring det föreslagna området föreligger, så är ingen, som bor i området negativ till ett naturreservat. 

Däremot finns det genuina skäl till att bemästra balansen mellan människa och natur i detta område, vilket de allra flesta boende i Gryt är mycket överens om. Hur några, väl initierade personer från Svenska Naturskyddsföreningen i länet, kan försöka få oss att förstå något annat är extremt förolämpande. Kommunen och markägaren (Linköpings stift) är väl överens om att ett område, motsvarande 15 procent skulle kunna tas bort från det föreslagna Naturreservatet och användas för exploatering. 

Dessutom är just detta område inte, och det tål att påpekas igen, inte mark med höga naturvärden. 

Det vore klädsamt om företrädarna i demokratisk ordning satte sig in i ärendet och gärna efterfrågade de boendes syn på frågan. Det skulle ju kunna vara så att företrädarna inte fått den kompletta bilden till sig innan man skriver en insändare? Det är också så att Ni som företrädare för SNF axlar en viktig roll, som inte så här lättvindigt ska eller borde hanteras. Är det dessutom så att man inte bor här och ändå har starka åsikter blir insändaren ändå mer tvivelaktig.


För Gryts lilla samhälle är en utveckling, som tillför boende, mycket viktig för överlevnad medan det motsatta självklart slår undan benen. 30 nya hus med barnfamiljer kan bli en till avdelning på förskolan, 30 nya bebyggda tomter kan vara 10 nya företag i Gryt, 30 nya tomter med sommargäster betyder massor av jobb för bygden. Så här små är marginalerna för de som bor här. Gryt kan ha ytterligare ett naturreservat men behöver också förutsättningar för att bygden ska överleva. De som bor i stan förväntas respektera just det lilla samhällets livsvillkor.