Inga politiska beslut om att sänka skäliga levnadsnivån

Det finns inga politiska beslut om att vi ska sänka den ”skäliga levnadsnivån” inom äldreomsorgen, skriver Anneli Granath, verksamhetschef i ett svar till signaturen Uppgiven personal.

Norrköpings kommun arbetar efter att täcka bemanningsbehoven med ordinarie medarbetare. På så sätt nyttjar vi tillsvidareanställdas kompetens, minskar antalet timvikarier i våra verksamheter och ökar kvaliteten på vården, skriver Anneli Granath.

Norrköpings kommun arbetar efter att täcka bemanningsbehoven med ordinarie medarbetare. På så sätt nyttjar vi tillsvidareanställdas kompetens, minskar antalet timvikarier i våra verksamheter och ökar kvaliteten på vården, skriver Anneli Granath.

Foto: Axel Johansson

Insändare2024-02-19 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Varken dusch eller städ ingår i skälig levnadsstandard" NT 15/2

Vi inom Norrköpings kommuns äldreomsorg arbetar precis som tidigare utifrån socialtjänstlagen och har samma riktlinjer som tidigare. Det finns inga politiska beslut om att vi ska sänka den ”skäliga levnadsnivån” inom äldreomsorgen.

Våra scheman utgår alltid från verksamhetens behov och budget och förändras när det är nödvändigt. Äldreomsorg utförs dygnet runt och det skärpta lagkravet på elva timmars dygnsvila har lett till att vi har varit tvungna att anpassa våra scheman. Det har gjorts med delaktighet från medarbetarna så långt det är möjligt, med utgångspunkt från att få till en hållbar verksamhet och följa lagkravet. 

Skärpningarna i lagen innebär att:

  • alla anställda inom kommuner och regioner ska ha minst elva timmars ledig tid mellan varje arbetspass.
  • dygnsvila och veckovila inte får sammanfalla. Elva timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila måste säkerställas i alla scheman.

Syftet är bland annat mer regelbunden återhämtning och vila och på sikt sänkta sjuktal.  Vi arbetar och utvärderar kontinuerligt arbetsmiljön, och det vi kan se är att sjuktalen har minskat i vår verksamhet under 2023.

Norrköpings kommun arbetar efter att täcka bemanningsbehoven med ordinarie medarbetare. På så sätt nyttjar vi tillsvidareanställdas kompetens, minskar antalet timvikarier i våra verksamheter och ökar kvaliteten på vården. Vi arbetar också efter heltid som norm och då är samplanering en förutsättning – vilket kan innebära fler arbetsplatser än tidigare.

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag från er medarbetare på hur vi kan arbeta ännu bättre framåt.