Varken dusch eller städ ingår i skälig levnadsstandard

Det här är vad den nya skäliga levnadsnivån inom äldreomsorgen innebär.

Dusch, städ, aktiviteter, promenader och social samvaro ingår inte i den skäliga levnadsnivån utan det anser kommunen ska läggas på de anhöriga, skriver signaturen Uppgiven personal.

Dusch, städ, aktiviteter, promenader och social samvaro ingår inte i den skäliga levnadsnivån utan det anser kommunen ska läggas på de anhöriga, skriver signaturen Uppgiven personal.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2024-02-15 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan slutet av december 2023 infördes nya scheman med lägre bemanning. En ny prioriteringslista började gälla då för de boende/äldre om vad som kommunens politiker tycker är en skälig levnadsnivå. Den innebär att de boende ska få hjälp att komma upp och få på sig kläder samt få mat och sina läkemedel.

Dusch, städ, aktiviteter, promenader och social samvaro ingår inte i den skäliga levnadsnivån utan det anser kommunen ska läggas på de anhöriga. När insatserna minskar bör ju även den månatliga kostnaden minska för de boende. 

Tryggheten med samma personal på avdelningarna har upphört. Nu roterar personalen på samtliga avdelningar. Beklagligt för demensvården som behöver kontinuitet. Det vi som personal upplever är en ökad otrygghet för de boende och mer lugnande läkemedel behövs ges. Varken tid eller personal finns längre för att sitta ned och samtala och lugna de boende.

Med den högre arbetsbelastningen ökar sjukfrånvaron bland personalen då de är slutkörda. Detta blir en ökad kostnad och ingen besparing som kommunen önskar. 

Ska det verkligen vara såhär?