Hur prata om energieffektivitet gällande kärnkraft?

Tack Reidar Svedahl för klargörande om storleken på SMR men hur kan du prata om cirkulärt tänkande och energieffektivitet när det gäller kärnkraft?

Ingen energiutvinning är cirkulär, det slog fysiken fast på 1800-talet, skriver Kenneth Malmsborg.

Ingen energiutvinning är cirkulär, det slog fysiken fast på 1800-talet, skriver Kenneth Malmsborg.

Foto: Nicklas Kihlberg

Insändare2023-07-26 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Kärnkraft bidrar med hög resurseffektivitet" NT 22/7

Så fick vi en myt krossad, SMR – kraftverk är inte så små att de ryms i Reidar Svedahls trädgård. Dessutom måste de placeras vid kusten så att de begränsar möjligheten till fritidshus och det rörliga friluftslivet.

Men så till de makalösa påståendena om att kärnkraften är cirkulär och energieffektiv.

Ingen energiutvinning är cirkulär, det slog fysiken fast på 1800-talet. I slutändan strålar all energi ut i rymden som värmestrålning. Uranet kommer från supernovaexplosioner för miljarder år sedan och kommer aldrig att fyllas på. Sol, vind och vatten kommer alla från solen som varje dag fyller på förråden och kommer att fortsätta göra det i ytterligare cirka fem miljarder år. När vi sen använt energin, egentligen omvandlar den, strålar den ut i rymden. Tack och lov, annars skulle jorden överhettas ännu snabbare. Teoretiskt och i viss mån praktiskt skulle det vara möjligt att återskapa uranet men kostnaderna vore gigantiska och kräva mycket mer energi än vad man sen skulle få ut i en reaktor. Så energiframställning kan aldrig bli cirkulär.

Att framställa elektricitet genom att koka vatten är inte energieffektivt, vilket man gör i en kärnkraftreaktor. Lika lite som det är energieffektivt att köra ånglok, vilket vi inte gör längre. Dessutom utgör uraninnehållet endast en bråkdel av det uranhaltiga mineral man bryter. Den del av uranet som är klyvbart är bara en bråkdel av uranet. Den delen av det klyvbara uranet som klyvs i reaktorn är bara en del av det klyvbara uranet. Till slut blir energin el och värme, varav ungefär 35% blir el, resten blir värme som sen släpps ut i havet. Så att påstå att kärnkraft är energieffektivt är i bästa fall okunnigt.

Till slut; Reidar Svedahl svarade inte på vad kostnaden för avfallet kommer att bli men idag är kostnaden runt 4 öre/kWh och har hela tiden ökat så den kommer med stor sannolikhet vara högre runt 2030.