Kärnkraft bidrar med hög resurseffektivitet

Som Kenneth Malmsborg är inne på har all kraftproduktion, oavsett kraftslag, en miljöpåverkan, stor eller liten. Hela industrin måste jobba för att säkra cirkulära flöden av använt material så långt det är rimligt.

För att vara verkligt cirkulär måste man även uppnå en stor grad av resurseffektivitet och livslängd på nyttjat material, skriver Reidar Svedahl (L).

För att vara verkligt cirkulär måste man även uppnå en stor grad av resurseffektivitet och livslängd på nyttjat material, skriver Reidar Svedahl (L).

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2023-07-20 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Är det så att SMR helt saknar negativ påverkan - eller?" NT 18/7

Med det sagt är faktiskt slutförvaret av låg-, medel- samt högaktivt kärnavfall löst i Sverige, till skillnad från hur vindkraftverkens rotorblad (som tillverkas i plast/glasfiber och nuförtiden når upp i längder över 100 meter) inte kan återvinnas utan måste gå på deponi efter att bara ha nyttjats i 20-25 år. Till skillnad från kärnkraftsindustrin så avsätts inte heller pengar löpande för att ta hand om detta plast- och glasfiberavfall.

Majoriteten av det som utgör byggnaden i ett kärnkraftverk är återvinningsbar, till exempel stål, andra metaller och betong. Men sen är kärnkraften faktiskt det enda kraftslag som medger fullständig kontroll av ej återvinningsbar restprodukt. 500 meter ner i svensk granit, i en volym motsvararande drygt en tredjedel av Globen får hela dagens svenska kärnkraftsprograms använda bränsle plats. Tiden får utvisa hur många SMR:er som kommer att byggas men det finns med andra ord plats kvar innan Globen är fylld.

Om Kenneth Malmsborg inte litar på mig personligen så kan jag hänvisa honom till Carl Berglöf, expert inom kärnkraft på Energiföretagen: https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/karnkraft/karnkraften-och-avfallet/

All kraftproduktion tar plats och jag har aldrig påstått att 50-talets visioner med en liten kylskåpsstor reaktor i var hem ska realiseras. Själva byggnaden för kärnreaktorn på en SMR kommer (beroende på leverantör) att finnas i olika storlekar men vi pratar fortfarande om stängsel-inhängande kraftverk på ett yta av några hektar, beroende på hur många SMR:er som aktuella industriella aktörer avser bygga inom inhägnaden.

Men låt oss säga att man avsätter 50 hektar (1000x500 meter). På den ytan får man plats med ca 3000 MW märkeffekt kärnkraft som går med full effekt 95% av årets 8760 timmar. Detta motsvarar just under 25 TWh högvärdig 50Hz synkron elproduktion, det vill säga produktionen stödjer elsystemet i stället för att vara en belastning. Som referens motsvarar detta storleksmässigt Forsmarks kärnkraftverk som det ser ut idag med tre stora reaktorer.

Kenneth Malmsborg, hur många vindkraftverk skulle istället få plats på denna ytan om 50 hektar och hur många timmar om året går dom med full effekt? Går det ens att klämma in 10 st 4 MW-turbiner? Om vi för skojs skull antar att detta faktiskt går så har du då en total märkeffekt på 40 MW, men även om du har enorm tur med vindförhållandena så ger detta ändå inte en årsproduktion på ens en kvarts TWh.

En cirkulär ekonomi förutsätter inte bara att material kan återbrukas och återvinnas i större omfattning. För att vara verkligt cirkulär måste man även uppnå en stor grad av resurseffektivitet och livslängd på nyttjat material. Det är därför jag vurmar så mycket för kärnkraft. En minimal yta av kommunens naturresurser behöver tas i anspråk och de kraftverk som byggs har en livslängd på minst 60 år - då dom levererar ren elektricitet, värme och vätgas, dag som natt, oavsett väder.