Finns ingen quick fix som snabbt vänder vårdkrisen

Vid årsskiftet tillträdde jag som ordförande för Regionstyrelsens beredning för personal- och kompetensförsörjning.

Insändare 22 februari 2023 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Utnyttja inte er fantastiska personal” NT 8/2

Jag läste Ewa Candemo Thörns debattinlägg (NT 8/2) med stort intresse i och med mitt nya uppdrag. Jag vill stämma in i hennes hyllning av vårdens medarbetare – de gör verkligen ett fantastiskt jobb, dygnet runt och året runt. Många delar av vården är, som skribenten också vittnar om, satt under stor press och har varit så under lång tid. En press som leder till ohållbara arbetsförhållanden för vårdens medarbetare. 

 

Inom Östgötasamverkan (M, KD och L) – som nu tagit över ledningen av Region Östergötland – tar vi situationen på stort allvar. En stor del av den politiska ledningens tid går just nu åt till att vara ute i våra verksamheter och lyssna på medarbetarna, precis så som Ewa Candemo Thörn efterlyser. Under lång tid upplever jag att politiken blundat för verkligheten och de signaler som ihärdigt kommit, inte minst från vårdens egna medarbetare, om det allvarliga läget. Vi går tvärtom in i det här med mycket öppna ögon – problemen ska inte sopas under mattan. 

 

Vad gör vi då nu för att komma till rätta med den här situationen? Jag vill börja med att vara tydlig med att säga att situationen är så pass allvarlig att det inte finns någon quick fix att snabbt kunna vända vårdkrisen. Så pass ärliga måste vi vara.

 

Men jag vill försäkra att vi lägger all vår fokus på att vända utvecklingen. Även om det är högst begränsat utrymme i en debattartikel att göra en längre utläggning vill jag gärna nämna några åtgärder vi ifrån start påbörjat, kopplat till just våra medarbetare. 

 

En samlad strategi ska tas fram för att behålla och rekrytera medarbetare

Region Östergötland ska kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv där det ska vara möjligt att orka arbeta ett helt yrkesliv och kunna kombinera arbetslivet med ett fungerande familjeliv. Det kräver ett samlat grepp kring långsiktigt hållbara arbetsvillkor, arbetsmiljöer och förutsättningar till vidareutbildning.

Höjt OB-tillägg för sjuksköterskor 

Satsningen handlar om att stärka bemanningen av vårdplatser i dygnet-runt-verksamheten. Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge där vårdplatser inte kan hållas öppna, främst på grund av sjuksköterskebrist. Vi måste göra allt vi kan för att lösa den situationen och det här är ett sätt.

Minska beroende av bemanningsföretag

Med bemanningskrisen i vården har också beroendet av bemanningsföretag vuxit sig allt starkare. Fördelarna med egen fast personal, som trivs på sitt arbete, är många. Inte minst när det gäller kontinuiteten för både medarbetare och patienter. Beroendet av bemanningsföretag ska minska. 

Stärka chefers förutsättningar att nå verksamhetens mål

Ett väl fungerande ledarskap är nyckeln till en väl fungerande organisation. Att cheferna i Region Östergötland känner stöd i sitt ledarskap är en förutsättning för att medarbetarna ska må bra på jobbet och att invånarna ges en bra vård, men det är också av vikt för att uppnå verksamhetens mål och vision. Chefer i Region Östergötland ska därför stöttas aktivt och ges möjlighet att utvecklas. 

 

Det finns mycket mer som görs och som är på gång att göras. Situationen kräver ett brett paket av åtgärder. Vägen framåt kommer inte att vara enkel, men vi lovar att göra allt vi kan för att vända utvecklingen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa