Dialog ersätter inte repressiva åtgärder

Håkan Larsson verkar helt ha missuppfattat det budskap som förmedlades i artikeln i NT och innebörden av dialogpoliskonceptet, men han ska inte klandras för det.

Utan en ingripandekapacitet finns inga förutsättningar att få dialogpoliskonceptet att fungera. Konceptet går ut på att de som följer demokratins spelregler ska få fördelar jämfört med de som inte följder dessa, skriver Stefan Holgersson.

Utan en ingripandekapacitet finns inga förutsättningar att få dialogpoliskonceptet att fungera. Konceptet går ut på att de som följer demokratins spelregler ska få fördelar jämfört med de som inte följder dessa, skriver Stefan Holgersson.

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Insändare2022-05-07 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Polisforskarens ord gör mig både orolig och förfärad" NT 5/5

Den kände polis-Twittraren YB Södermalm konstaterade att dialogpolisen nog är polisens mest missuppfattade funktion.  Jag rekommenderar Håkan Larsson och andra att läsa rapporten ”I demokratins yttersta gränsland[1] för att få en kunskap om dialogpoliskonceptet. Dialog är inte en ersättning för repressiva åtgärder utan ett komplement till sådana åtgärder. 

Utan en ingripandekapacitet finns inga förutsättningar att få dialogpoliskonceptet att fungera. Konceptet går ut på att de som följer demokratins spelregler ska få fördelar jämfört med de som inte följder dessa. I Navestad och Skäggetorp var det tvärt om. De som med våld ville hindra en tillståndsgiven allmän sammankomst lyckades. 

Att dialogpoliser pratar med en arrangör och vissa andra aktörer innebär inte att dialogpolis-konceptet följs eftersom det även innefattar ledningens förståelse och en djup samverkan med olika aktörer i lokalsamhället under demonstrationsdagen. Det kräver att dialogpoliserna kontinuerligt ges tid att arbeta med sitt uppdrag. I Dagens Nyheter framgår att Paludans besök hanterades på skilda sätt i de olika städerna. 

I Jönköping fanns en god förberedelse och samarbete mellan polis, kommun och lokalsamhälle, vilket gjorde att det förblev lugnt. I Linköping och Norrköping var det ”en totalt avsaknad av aktörer som arbetade förebyggande[2]. Jag vet att det finns goda krafter i Norrköping som tillsammans med polisen skulle kunna lyckas bra. 

Både innan och efter upploppet i påsk har mitt budskap varit detsamma. I stället för att fokusera på hur man ska trycka ner och hantera en situation när väl ett upplopp har uppstått måste polisen öppna ögonen och använda dialogpoliskonceptet och samverka med andra aktörer för att hindra eller åtminstone begränsa omfattningen på de våldsamheter som uppstår. Då kommer Håkan Larsson och andra att förstå potentialen i dialogpoliskonceptet, men först måste ju polisledningen förstå. Och än så länge finns det inga tecken på detta, tyvärr. De har visat ett totalt ointresse för att tillämpa detta arbetssätt. Jag håller tummarna att denna inställning kommer att ändras.  


[1] http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1356148/FULLTEXT01.pdf

[2] https://www.dn.se/sverige/de-foljde-i-paludans-spar-for-att-stoppa-valdet/