"Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

Signaturen ”Gumman med sunt förnuft” gör en bedömning av sin egen förträfflighet som inte överensstämmer med verkligheten.

Insändare 8 maj 2022 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?" NT 29/4

Hon har tre huvudpunkter. Vindkraft är billig, den går snabbt att bygga ut, och det finns ingen anledning att lyssna på ”särintressen” som lokalsamhället eller försvaret. Inget av detta stämmer.

 

Vindkraften är inte billig. Däremot är exploatörens kostnader vid etableringen låga, eftersom småhusägare i vindkraftens omgivning betalar halva notan. 

Det går inte snabbt att bygga ut vindkraft. Det förslag som regeringen kommit med, och som nu förefaller falla i riksdagen, innebar att en vindkraftsexploatör skulle få en ensidig gratis option på ett vindkraftsreservat, under upp till tjugo års tid. 

Detta utan någon som helst motprestation. Varje exploateringsområde skulle lägga en död hand över hundratals kvadratkilometer, med kraftigt reducerade fastighetsvärden, och avstannad utveckling som följd.

                                        

Är det bråttom att väva in klimatnyttan i miljölagstiftningen? Jag tror att grundläggande värden i vårt samhälle finns invävda i våra grundlagar, i de konventioner som Sverige ratificerat och i det regelverk i övrigt, som myndigheter och domstolar har att följa. Där finns regler om lokalt inflytande, regler om enskildas egendomsskydd och en del annat som Gumman med sunt förnuft tydligen vill avskaffa för ”klimatnyttan”.

 

Vi har en av världens bästa miljölagstiftningar säger Gumman med sunt förnuft. Jag är beredd att hålla med – om myndigheter och domstolar följer regelverket, är det svårt att få till ny vindkraft på fel plats, även om Holmen är av annan uppfattning.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft

Insändare: Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Debatt: Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Insändare: Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Debatt: Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

Insändare: Vad händer när vindkraftverk skrotas?

Vad händer när vindkraftverk skrotas?
Visa fler
Läs mer!

"Norrköping är en del av Sverige och världen och därför är det rimligt att vi tar vår del av ansvaret för att producera energi"

"Norrköping är en del av Sverige och världen och därför är det rimligt att vi tar vår del av ansvaret för att producera energi"

Debatt: Ja till flygplats, nej till vindkraftverk

Ja till flygplats, nej till vindkraftverk

Holmen backar – drar tillbaka planerna på vindkraft

Holmen backar – drar tillbaka planerna på vindkraft

Lyckades stoppa vindkraften: "Nu kan vi äta glass"

Lyckades stoppa vindkraften: "Nu kan vi äta glass"

Insändare: Vindindustrin ett hot mot Klintabergets tjäderlek

Vindindustrin ett hot mot Klintabergets tjäderlek
Visa fler