"Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

Signaturen ”Gumman med sunt förnuft” gör en bedömning av sin egen förträfflighet som inte överensstämmer med verkligheten.

Vindkraften är inte billig. Däremot är exploatörens kostnader vid etableringen låga, eftersom småhusägare i vindkraftens omgivning betalar halva notan, skriver Hans Kindstrand.

Vindkraften är inte billig. Däremot är exploatörens kostnader vid etableringen låga, eftersom småhusägare i vindkraftens omgivning betalar halva notan, skriver Hans Kindstrand.

Foto: Christian Charisius/TT

Insändare2022-05-08 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?" NT 29/4

Hon har tre huvudpunkter. Vindkraft är billig, den går snabbt att bygga ut, och det finns ingen anledning att lyssna på ”särintressen” som lokalsamhället eller försvaret. Inget av detta stämmer.

Vindkraften är inte billig. Däremot är exploatörens kostnader vid etableringen låga, eftersom småhusägare i vindkraftens omgivning betalar halva notan. 

Det går inte snabbt att bygga ut vindkraft. Det förslag som regeringen kommit med, och som nu förefaller falla i riksdagen, innebar att en vindkraftsexploatör skulle få en ensidig gratis option på ett vindkraftsreservat, under upp till tjugo års tid. 

Detta utan någon som helst motprestation. Varje exploateringsområde skulle lägga en död hand över hundratals kvadratkilometer, med kraftigt reducerade fastighetsvärden, och avstannad utveckling som följd.

Är det bråttom att väva in klimatnyttan i miljölagstiftningen? Jag tror att grundläggande värden i vårt samhälle finns invävda i våra grundlagar, i de konventioner som Sverige ratificerat och i det regelverk i övrigt, som myndigheter och domstolar har att följa. Där finns regler om lokalt inflytande, regler om enskildas egendomsskydd och en del annat som Gumman med sunt förnuft tydligen vill avskaffa för ”klimatnyttan”.

Vi har en av världens bästa miljölagstiftningar säger Gumman med sunt förnuft. Jag är beredd att hålla med – om myndigheter och domstolar följer regelverket, är det svårt att få till ny vindkraft på fel plats, även om Holmen är av annan uppfattning.