Det finns alternativ till havsbaserad vindkraft

På NTs insändar- och debattsidor har det de senaste dagarna utspelat sig ett meningsutbyte mellan en bekymrad medborgare och en representant för den vindkraftsindustri de ansöker om att bygga i Arkösunds skärgårdsmiljö.

Vår förhoppning är att vi i Norrköping genom SMR kan lösa behovet av mer el på kortare tid än via vindkraftindustrier till havs och utan de stora skador som all vindkraft alltid ger, skriver Reidar Svedahl (L).

Vår förhoppning är att vi i Norrköping genom SMR kan lösa behovet av mer el på kortare tid än via vindkraftindustrier till havs och utan de stora skador som all vindkraft alltid ger, skriver Reidar Svedahl (L).

Foto: Svea Vind Offshore/Arkiv

Insändare2023-07-01 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Elbrist är att vänta om elproduktionen inte ökar" NT 27/6

Vindkraftsföretaget menar att "Elbrist är att vänta om elproduktionen inte ökar". Det är korrekt, dock finns bra mycket bättre alternativ än att exploatera vacker och känslig skärgårdsmiljö med vindkraftsindustri och alla nackdelar det för med sig.

Vindkraftindustrier till havs är inte bra för vår natur. Ej heller är det bra för fiskar och fåglar och mångas fastighetsvärden som tappar enormt mycket när man ser och hör dessa jättehöga snurror.

Vindkraftindustrier till havs är enligt deras egen branschorganisations VD Daniel Badman helt avhängig av att dessa företag inte behöver betala för sig. Om inte skattebetalarna står för de enorma kostnader i form av exempelvis kablar till fastlandet är det omöjligt att bygga uppgav han.

Dessutom är hela projektet Långgrund något som många redan har sagt nej till. Det gäller exempelvis Naturskyddsföreningen. Även Försvarsmakten har sagt tydligt nej hela tio gånger, men vindkraftsbolaget struntar i detta utan fortsätter, som om kriget i Ukraina inte finns, och att Qatar och övriga aktieägares utdelning är viktigare än Sveriges säkerhet.

Detta borde vara nog för att bolaget skulle dra tillbaka sin ansökan och spara skattebetalarnas pengar genom att inte fortsätta belasta tjänstemän med att jobba med ett dödfött projekt.

Utöver detta har vi i Norrköpings kommun redan via olika media varit tydliga med att vi kommer att använda vår kommunala veto till de snurror som är placerade i vår kommun.

Istället satsar vi på en energiform som ger fossilfri el oavsett väder. Vi liberaler har på nationell nivå och jag på kommunal nivå länge varit tydliga i vårt stöd till kärnkraft.

Det är därför extra roligt att vi i Norrköping nyss har haft besök av ett flertal stora internationella företag som jobbat med SMR (små modulära reaktorer). Dessa samtal har varit mycket givande och vi fortsätter dessa med full styrka i hopp om att få någon/några sådana etableringar till vår kommun. Vår plan är att under hösten ge mer information om vad vi jobbar med och hur vi tänker framöver. I vårt politiska styrdokument står det tydligt att vi önskar SMR i Norrköping och det hoppas vi kunna leverera kring år 2030. Vårt optimistiska mål om SMR i Norrköping upplever vi har ett tydligt stöd i vår regering.

Dessa små reaktorer tar minimalt med plats, syns knappast, låter inte, inga skuggor, tar inte livet av djur och fåglar och har inga utsläpp av mikroplast och giftig bisfenol och inte minst utan begränsningar på vår Allemansrätt. 

Vår förhoppning är att vi i Norrköping genom detta kan lösa behovet av mer el på kortare tid än via vindkraftindustrier till havs och utan de stora skador som all vindkraft alltid ger.

Jag hör från boende i berört område att folk tycker att bolaget nu borde ta tillbaka sin ansökan.

Försvaret har annat att göra än att skriva svar på en fråga de redan har besvarat tio gånger.

Våra myndigheter borde få lägga sin tid och pengar på levande projekt och framför allt borde Svea Offshore om det nu är ett så fint bolag som VD säger inte låta människor plågas och oroas i åratal i onödan.

Ge de boende och besökare i området en bra sommarpresent; ta tillbaka er ansökan nu !