Elbrist är att vänta om elproduktionen inte ökar

Bäste Bekymrade Skärgårdsbo.

Inom bara några år kommer hela Sverige lida stor brist på el om vi inte snabbar på utbyggnaden av ny fossilfri produktion, skriver Fredrik Ståhle från Iberdrola.

Inom bara några år kommer hela Sverige lida stor brist på el om vi inte snabbar på utbyggnaden av ny fossilfri produktion, skriver Fredrik Ståhle från Iberdrola.

Foto: Drago Prvulovic

Insändare2023-06-27 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Svea Vind Offshores koppling till Qatar är stark" NT 7/6 

Jag skulle vilja förtydliga och korrigera några av påståendena i din insändare från den 7e juni.

Angående omnämnandet av Qatar är det viktigt att poängtera att Qatar inte har något som helst inflytande över Ibedrolas investeringar i Sverige. Iberdrola är ett spanskt oberoende noterat aktiebolag där Qatar är en av tusentals aktieägare. Så är även Norges centralbank och amerikanska Blackrock. Ingen av dessa institutionella ägare har någon representation i Ibedrolas ledning eller styrelse och ingen av dem påverkar besluten som fattas där, oberoende av antal ägda aktier. Ibedrola följer liknande regelverk för noterade bolag som vi har i Sverige och granskas också av tredje part. Som aktieägare i ett börsnoterat bolag är makten begränsad till att rösta på bolagsstämman en gång per år.

Ibedrola har investerat i flera innovationscenter runt om i världen. Syftet med det lokala center de har byggt i Qatar är att påskynda digitaliseringen av Qatars energisektor och hjälpa dem med transformationen mot en hållbar energimix. Det partnerskap som ”Bekymrad skärgårdsbo” oroar sig över handlar alltså om att hjälpa en oljenation transformera till ett mer hållbart samhälle.

Ibedrola har mottagit otaliga priser och har uppmärksammats för sitt goda anseende och etiska affärsprinciper.  Bland annat har de högst betyg på sin börslista för ”Corporate Transparency Index on Integrity, Compliance and Human Rights”.

Att svartmåla Ibedrola för att stoppa deras investeringar i Sverige är dumt och kortsiktigt.

Inom bara några år kommer hela Sverige lida stor brist på el om vi inte snabbar på utbyggnaden av ny fossilfri produktion. Elbristen riskerar att stoppa omställningen av industri och transporter och våra elpriser kommer bli betydligt högre än den gångna vinterns om inte produktionen ökar. Samtidigt fortsätter vårt klimat att försämras snabbt med ökad risk för bland annat torka och bränder.

Ibedrola har möjlighet att investera ett betydande antal miljarder i havsbaserad vindkraft i Sverige vilket skulle öka vår konkurrenskraft, trygga och skapa arbetstillfällen samt minska klimatskadliga utsläpp.