Den som måste flyga ska betala själv

Lägg ned flygplatsen om kommunens sparplaner ska ses som trovärdiga, anser skribenten.
Lägg ned flygplatsen om kommunens sparplaner ska ses som trovärdiga, anser skribenten.

Lägg inte skattepengarna på flygplatsen utan på skola, vård och miljö tycker insändarskribenten Anders Wennerblad.

Insändare 8 februari 2021 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Har inte råd salta gatorna - om äldre ska få bra omsorg" NT 6/2

Norrköpings kommun ska enligt förslag inte satsa på eller sköta cykelbanor. Inte heller på grönstruktur som parker. Pengarna räcker inte. Och Karin Jonsson (C) säger i NT att man bara har pengar till kommunens huvuduppdrag. 

Att klara klimatkrisen måste vara det viktigaste uppdraget vi tillsammans har. Och hur löser vi det om politiker väljer satsning på en, ur alla aspekter olönsam, farlig och miljövidrig flygplats år efter år? 

Som absolut inte är ett kommunalt huvuduppdrag. Ni väljer bort grönska och cykelbanor, vilka är uppdrag som ska skötas av er och som är bra för vår framtid.

Enligt politiskt antagen ”Översiktsplan för staden 2019” är det beslutat att grönska, parker och naturområden ska förädlas och ökas samt att man ska satsa på gång- och cykelbanor liksom kollektivtrafik.
Vad som nu ligger i budgetförslaget är raka motsatsen.  Rent tjänstefel således.

Swedavia har tappat 32 miljoner resenärer. Och det började före pandemin. Flygbolag går på knäna. Och här har vi inga reguljära linjer, bara privata plan. De största utsläppen av flyg kommer från privata plan. 7 500 ton per person och år. 

En procent av jordens befolkning står för över hälften av utsläppen från flyg. Våra skattepengar ska inte få läggas på detta. Men självklart på skola och vård, då utan privat vinst och på miljöbra insatser som är förutsättningen för en hållbar framtid. Ska sparplanen bli trovärdig ska flygplatsen läggas ner.

Den som måste flyga ska betala själv.

Ämnen du kan följa