Vi kan idag vara självkritiska kring vår kommunikation

Insändarskribenten ställer sig frågan vem förskolan egentligen är till för.

Om du som vårdnadshavare behöver barnomsorg den dag ditt barns förskola är stängd för planering så kan vi alltid erbjuda barnomsorg, skriver Ingrid Cassel (M).

Om du som vårdnadshavare behöver barnomsorg den dag ditt barns förskola är stängd för planering så kan vi alltid erbjuda barnomsorg, skriver Ingrid Cassel (M).

Foto: Susanna Beskow Norgren

Insändare2023-07-12 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vem är förskolan till för egentligen?"

Skollagen och läroplanen är tydlig och anger att alla barn i förskolan har rätt till utbildning. I det ingår undervisning som stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och precis som alla andra verksamheter så kräver det noggrann planering. Förskolan är också en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta och att kommunen ska få skatteintäkter till välfärden. 

Vi kan idag vara självkritiska kring vår kommunikation rörande dessa studiedagar/planeringsdagar och konstatera att vi inte varit tydliga. Alla har inte semester att ta ut eller föräldradagar sparade och det har vi på kommunen förståelse för. Om du som vårdnadshavare behöver barnomsorg den dag ditt barns förskola är stängd för planering så kan vi alltid erbjuda barnomsorg. Den kan organiseras på olika sätt beroende på var i kommunen förskolan ligger men det ska vara tryggt att lämna sitt barn på förskolan även när det är planeringsdag.