Bygg enbostadshus istället för att förtäta Dunderbacken

Finspångs kommun har efter beslut i kommunfullmäktige 2017, efter rekommendation från kommunens eget näringslivsråd, satt som mål att invånarantalet ska öka till 30 000 (!) år 2035, en ökning från dagens 21 900 med 37 procent.

Insändare 19 oktober 2022 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Viktigt att lyfta och utveckla Dunderbacken" NT 8/9

Tillväxt Finspång bildades 2018 med detta som mål. Hur ska nu denna ökning kunna förverkligas?

 

I den information som finns att läsa på kommunens hemsida nämns det i allmänna ordalag om hur trivsamt Finspång är och inte minst ska bli och med ett högt satt tillväxtmål. På vad grundar sig detta mål och hur är det tänkt att nå målet?

Detta ska ske genom förtätning får vi veta, bland annat av Dunderbacken. Då får vi en "attraktiv boendeort för hela regionen" enligt kommunledningen.

I en insändare från tre ledande kommunala socialdemokrater i NT dagen före valet, med onekligen en något arrogant touch, kunde vi ta del av att Dunderbacken måste förtätas med fler och högre hyreshus för att vi ska kunna möta den enorma invandring till Finspång som enligt plan är att vänta. Detta istället för att "rulla ut villamattor" - märklig benämning - eftersom risken då blir "att vi måste ta tätortsnära naturvårdsområden i anspråk".

 

Dunderbacken beskrivs redan idag, enligt kommunen, som ett utsatt område. Hur ska detta lösas med förslaget om ännu fler och till och med högre hus i ett redan utsatt område? Genom att få till en "tätare ort med fler människor" får vi veta. Det skulle då ge ökad attraktionskraft, i allafall när det rör Dunderbacken. Kan det finnas ett samband mellan planen "att utveckla Dunderbacken" med förtätning som den förlösande faktorn just där och att de tre skribenterna själva bor på behörigt avstånd? Det är enligt en nyligen publicerad studie mer regel än undantag att när boendemiljön försämras sker det inte i närheten av där beslutsfattarna bor.

 

Nåväl, enligt översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 17 februari 2021, kan nämnas F4 Dalsberg, U4 Johannelund, U5 Grostorp (Grosvad 1:3, detaljplanearbete pågår) samt U6 Grostorp strand som synnerligen attraktiva områden för nybyggnation av blandat boende inklusive kolonilotter, äldre- och demensboenden. Här finns alltså områden som framstår som oerhört lockande att få bygga och bo i för dem som kan tänkas vilja flytta till Finspång. Och på så sätt öka "efterfrågan på service och affärer".

 

Så, det behövs inte att återigen nagga på till exempel Vibjörnsparken  eller förstöra andra "tätortsnära naturområden". Det är ju närheten till naturen, fortsätter insändaren, som är ett "av de starkaste argumenten för att bo i Finspång".

Just det, inte att bo i förtätade områden.

 

Finspång är en mycket bra ort att bo och leva i. Trevliga människor som hälsar på varandra och en helt fantastisk natur. Trivsamt. Försämra inte det geom att göra det värre för alla de som inte bor på behörigt avstånd från era storslagna och högtflygande planer.

 

Gör Finspång än mer attraktivt med ett brett utbud för nybyggnation av enbostadshus, radhus, parhus och liknande i första hand, inte med förtätning i redan utsatta områden.

Vårt Finspång är värt en betydligt bättre framförhållning och planering än aktuella planer för Dunderbacken. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa