Bra att frågan om nyckelbiotoper prövas i domstol

Uppgifter om skogsbolagens nyckelbiotoper raderas inte

Vår bedömning så långt har varit att detta enbart gäller de nyckelbiotoper som vi själva registrerat och inte de som skogsbolagen registrerat, men detta är nu en fråga som överklagats till domstol, skriver Anders Engström och Ulrika Kraft Stenlund, Skogsstyrelsen.

Vår bedömning så långt har varit att detta enbart gäller de nyckelbiotoper som vi själva registrerat och inte de som skogsbolagen registrerat, men detta är nu en fråga som överklagats till domstol, skriver Anders Engström och Ulrika Kraft Stenlund, Skogsstyrelsen.

Foto: Helena Landstedt/TT

Insändare2023-04-05 22:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Skogsstyrelsen tar bort information om nyckelbiotoper" NT 29/3

I en insändare är Naturskyddsföreningen kritisk till att Skogsstyrelsen tar bort information ur våra digitala karttjänster om nyckelbiotoper som ett tidigare skogsbolag delat med Skogsstyrelsen. Varför skogsbolagen vill att informationen tas bort får de svara för själva, men vi vill gärna förklara varför vi gör så här.

Att visa information i våra kartjänster om var nyckelbiotoperna finns har varit en service vi haft till bolagen. Skogsstyrelsen kan inte ställa kravet att skogsbolagen ska rapportera hela sin datamängd om nyckelbiotoper. Vårt förhållningssätt utgår från det uppdrag vi fått från regeringen när det gäller nyckelbiotopsinventeringen: att myndigheten har haft ansvar för inventering av småskogsbrukets marker. Skogsbolagen har inventerat sina egna.

När så bolagen inte längre vill att informationen ska finnas där, så har vi gjort bedömningen att vi inte har något stöd i lagar och föreskrifter att gå emot det önskemålet. Därför visar vi inte informationen i karttjänsterna och där behandlas alla skogsbolag lika.

De uppgifter som inte längre visas finns kvar hos Skogsstyrelsen, det handlar inte om en avregistrering utan det är visningen i myndighetens karttjänster som ändrats. Allt har arkiverats och ingen gallring har skett i databasen.

Naturskyddsföreningen menar att vi enligt EU:s så kallade Inspiredirektiv är skyldiga att göra informationen om nyckelbiotoper tillgängliga för allmänheten. Vår bedömning så långt har varit att detta enbart gäller de nyckelbiotoper som vi själva registrerat och inte de som skogsbolagen registrerat, men detta är nu en fråga som överklagats till domstol. Det är bra att det prövas där, så vi får veta vad som gäller. Menar domstolen att vi ska hantera detta på ett annat sätt kommer vi givetvis att följa det.