Symfoniorkesterns självfinansiering behöver öka

Vi skriver nu 2023 och historieböckerna visar att Symfoniorkestern, vilket SON:s vänner beskriver i en debattartikel i NT, har en anrik historia med rötter från tidigt 1900-talet.

Vi är medvetna om att ett attraktivt kulturutbud är en tillväxtfaktor och med detta sagt kommer vi fortsätta arbete för ett mångfacetterat kulturliv, skriver Borgerlig Samverkan.

Vi är medvetna om att ett attraktivt kulturutbud är en tillväxtfaktor och med detta sagt kommer vi fortsätta arbete för ett mångfacetterat kulturliv, skriver Borgerlig Samverkan.

Foto: Simone Öhrn

Insändare2023-06-16 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Kommunen måste garantera Norrköpings kulturliv" NT 13/6

Mycket har hänt det senaste seklet och visst kan förändring vara skrämmande men det är nödvändigt att utvecklas och se nya möjligheter – även för Norrköpings symfoniorkester.

Vi ser över hur vi kan utveckla Louis De Geer. Genom att låta LDG drivas i privat regi av duktiga entreprenörer ser vi potential att stärka arbetstillfällen inom besöksnäring och säkra mer skatteintäkter till välfärden.

Vi har gett ett uppdrag till KPMG att ta fram ett oberoende faktaunderlag inför en möjlig försäljning. I utredningen ingår att analysera avtal och överenskommelser med partners som det kommunala bolaget LDG har idag. Oavsett hur vi väljer att gå vidare kommer det arbete vi lagt ned att innebära förändringar för Scenkonst Öst och SON. Det framgår tydligt att Norrköpings kommuns skattebetalare fram till idag har betalat en avsevärt större del av finansieringen av Symfoniorkesterns nyttjande av LDG. Det är inte hållbart över tid. Om ägarna till Scenkonst Öst, det vill säga Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland, vill att Symfoniorkestern ska kunna nyttja lokalerna på samma sätt som tidigare är det givetvis rimligt att de tre ägarna fortsättningsvis tar fullt kostnadsansvar tillsammans.

Vi ser att SON:s vänner lyfter fram att det skulle tillhöra en kommuns kärnuppgifter att tillhandahålla och skattesubventionera en symfoniorkester. Mycket kan räknas till kärnverksamhet, dels lagstiftad sådan som exempelvis skola, vård och omsorg men också verksamhet som en kommuninvånare ska kunna förvänta sig utan lagkrav; till exempel infrastruktur, snöröjning och föreningsstöd till barn- och ungdomar. Men kan verkligen en symfoniorkester klassas som kärnverksamhet? Den är varken lagstadgad- eller en verksamhet som huvuddelen av Norrköpings invånare förväntar sig. För då skulle besökssiffrorna se annorlunda ut. Låt oss påminna SON:s vänner att 90 procent av Scenkonst Öst verksamheter bekostas av offentliga anslag. Och det skiljer sig inte nämnvärt från år till år - självfinansieringsgraden har aldrig varit mer än maximalt 15 procent. Norrköpings invånare betalar drygt 80 miljoner årligen till Scenkonst Öst och SON.

Sveriges kommuner har en besvärlig ekonomisk situation framför sig. Dels handlar det om att hög inflation och höga räntor utmanar våra kollektiva system och samtidigt har vi en demografisk utveckling med fler äldre och relativt stora barnkullar som ska igenom skolsystemen. Vi kommer i dagarna besluta om en budget som innebär att all kommunal verksamhet kommer behöva pröva varje skattekrona och säkerställa att den används så effektivt som möjligt. Kommunens organisation har ett högt effektiviserings- och reduceringskrav kommande år.

Vi är medvetna om att ett attraktivt kulturutbud är en tillväxtfaktor och med detta sagt kommer vi fortsätta arbete för ett mångfacetterat kulturliv. Men om debattörerna menar att SON ska undantas från effektiviseringskrav vid kärva tider så kommer vi inte att nå en samsyn.

Vi vidhåller att SON måste utveckla sin verksamhet i en sådan riktning att självfinansieringsgraden ökar. Vi talar inte om hur det ska ske men att det måste ske. Det gäller oavsett om Louis De Geer har privata ägare eller inte och vår förhoppning är att det finns kreativa krafter som konstruktivt kommer bidra i det fortsatta arbetet framåt.

Borgerlig Samverkan

Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande

Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd

Reidar Svedahl (L), kommunalråd