Ansvarslöst fortsätta kräva att Ostlänken ska byggas

Det är ansvarslöst att i det läge som råder fortsätta kräva att Ostlänken byggs, skriver Åke Karlsson, ordförande i LPO i ett svar till Reidar Svedahl (L) och Åsa Wennergren (L).

Vad kommuninvånarna, enskilda såväl som företagare nu oroar sig för är stigande räntor, ökade kostnader för el och drivmedel samt livsmedelspriser, skriver Åke Karlsson.

Vad kommuninvånarna, enskilda såväl som företagare nu oroar sig för är stigande räntor, ökade kostnader för el och drivmedel samt livsmedelspriser, skriver Åke Karlsson.

Foto: Karoline Montero Araya

Insändare2022-11-09 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Till alla som är oroliga - Ostlänken är inte hotad" NT 17/10

I en debattartikel i NT skriver Reidar Svedahl (L) och Åsa Wennergren (L) under rubriken ”Till alla som är oroliga - Ostlänken är inte hotad”. Tror inte det är särskilt många som oroar sig över om Ostlänken kommer att byggas eller ej. Vad kommuninvånarna, enskilda såväl som företagare nu oroar sig för är stigande räntor, ökade kostnader för el och drivmedel samt livsmedelspriser. 

Allt detta leder till att många känner oro för om de skall tvingas gå från hus och hem och på grund av vikande fastighetspriser sälja sitt boende med förlust och bli skuldsatta.  Ökat antal företagskonkurser är redan ett faktum och väntas öka i omfattning. 

Hela landet står inför en allvarlig kris, kanske den svåraste vi upplevt i modern tid. Detta hindrar inte Reidar Svedahl och Åsa Wennergren att driva på för byggandet av Ostlänken och skuldsätta kommunerna ytterligare. 

För Norrköpings kommun som redan är högt skuldsatt innebär byggandet av nytt resecentrum en beräknad kostnad för kommunen på 2,6 miljarder kronor och erfarenhetsmässigt vet vi att den kostnaden kan komma att mer än fördubblas.

Det är ansvarslöst att i det läge som råder fortsätta kräva att Ostlänken byggs, den är en del av det projekt som utpekats som den sämsta investering som gjorts i svensk historia ”tjugo öre tillbaka på varje satsad krona”.

Att som Reidar Svedahl och Åsa Wennergren gå ut och lova att Ostlänken kommer att byggas tyder på en viss desperation hos artikelförfattarna då den nya regeringens partier aldrig på goda grunder varit positiva till höghastighetsprojektet. 

Kristdemokraterna gick till val på ett nej till höghastighetsbanan inklusive Ostlänken. Det känns betryggande att de nya regeringspartierna har lyssnat till den kritik som från många håll riktats inte minst från Riksrevisionen mot byggandet av höghastighetsbanan.