Till alla som är oroliga - Ostlänken är inte hotad

Efter flera år av förhandlingar är sedan i våras Trafikverket, Linköpings kommun och Norrköpings kommun överens om Ostlänkens korridor genom kommunen och nytt stationsläge.

Det finns inga tvivel om att Ostlänken ska byggas, det är avgörande för jobb, tillväxt, och ett hållbart resande i vår region, skriver Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping och Åsa Wennergren (L), kommunalråd i Linköping.

Det finns inga tvivel om att Ostlänken ska byggas, det är avgörande för jobb, tillväxt, och ett hållbart resande i vår region, skriver Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping och Åsa Wennergren (L), kommunalråd i Linköping.

Foto: Joakim Blomqvist/Johnny Gustavsson

Debatt2022-10-17 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett efterlängtat beslut, en ny stambana är nödvändig för att möta det behov som finns hos enskilda resenärer, näringslivet och Östergötland när det gäller att få till fler avgångar och punktligare tåg som leder till smidigare arbetspendling, ett hållbart resande och regional utveckling. 

Måndagen den 6 oktober började det spekuleras friskt kring en motion som lämnats in till riksdagen av riksdagsledamöter från M, KD, L och SD. Motionen skapade viss förvirring och en hel del började uttala sig om att nu ska byggandet av Ostlänken stoppas. Motionen handlar om att snabbtåg ska prioriteras framför höghastighetståg på grund av höga kostnader i byggandet av det sistnämnda.

Motionens fokus är även att byggandet av nya stambanor ska genomföras och det ska läggas vikt vid arbetspendling och regional utveckling. Ställningstagandet gäller alltså bara själva höghastighetsjärnvägen, övriga uppdrag för Ostlänken ska fortsatt gälla. 

Att säga nej till höghastighetståg är inte samma sak som att säga nej till ny järnväg. Vi vet redan idag att det är fullt på spåren. Det finns inga tvivel om att Ostlänken ska byggas, det är avgörande för jobb, tillväxt, och ett hållbart resande i vår region. 

Vi kommer samtidigt behöva prioritera att bygga ut, rusta upp och uppgradera de delar av järnvägen där behovet och vinsten av investeringar är som störst.

Till alla som är oroliga, Ostlänken är inte hotad. Vi är klara med grundförutsättningarna för Linköping, Norrköping och Ostlänkens framtida utveckling. Förutom den nya stambanan och stationsområden handlar det också om de områden som det tidigare har legat en våt filt över. Dessa kan vi nu äntligen börja arbeta vidare med för att fortsätta växa och utvecklas till attraktiva kommuner.