Livspusslet går sönder när bussen inte längre går

Östgötatrafiken förbättrar trafiken mellan Skärblacka och Kimstad med en buss varje kvart under högtrafik.

Likt ett multinationellt företag vältrar ni över kostnader på någon annan och kan uppvisa goda resultat, skriver Fredrik Karlsson i sitt svar till Östgötatrafikens vd Sofia Malander.

Likt ett multinationellt företag vältrar ni över kostnader på någon annan och kan uppvisa goda resultat, skriver Fredrik Karlsson i sitt svar till Östgötatrafikens vd Sofia Malander.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2022-05-02 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Förändringen görs för att öka attraktiviteten" NT 26/4

Det är fler bussar än vad det körs i till exempel Smedby idag. För att uppnå det så offrar man boende i Vånga och oss utmed Skärblackavägen. Antalet resande utmed Skärblackavägen är, enligt Östgötatrafikens egen statistik, fyra gånger fler utmed Skärblackavägen än över Lövstad och i mitt eget område, Tallebo, har antalet ungdomar och vuxna som reser med bussen ökat sedan mätningen gjordes. Östgötatrafikens app tycker vi ska korsa en europaväg för att ta oss till närmsta busshållplats, vilket är livsfarligt. 

Likt ett multinationellt företag vältrar ni över kostnader på någon annan och kan uppvisa goda resultat. Hur ett sådant agerande kan vara ok för regionens politiker förstår jag inte och ägardirektiven borde göras om. Östgötatrafiken hänvisar ofta till forskning som visar att hög turtäthet ökar attraktiviteten. 

Jag är säker på att det finns forskning som visar att stress och ont i magen, vilket jag har haft sedan detta otroligt sena besked kom, leder till andra samhällsförluster. Som ensamstående förälder så innebär en buss åtminstone på morgon och eftermiddag en möjlighet att få ihop livspusslet. Östgötatrafiken tar pusslet, slänger bitarna och stampar på dem till förmån för spöken på Lövstad. 

Tänk om, och möjliggör för gymnasieungdomar och vuxna att resa till och från Norrköping genom att åtminstone införa en buss från Vånga till Norrköping över Skärblackavägen morgon och eftermiddag under skoltid.