Visst ska vi värna om varje skattekrona

Sophia Jarl – I ditt svar på min debattartikel den 8 april påstår du att jag ger dig utrymme att utveckla moderaternas resonemang ytterligare.

Naturligtvis ska anhöriga till dem som behöver den offentliga hjälpen känna sig känna sig trygga med Hemtjänst och boende, skriver Marianne Wiegert.

Naturligtvis ska anhöriga till dem som behöver den offentliga hjälpen känna sig känna sig trygga med Hemtjänst och boende, skriver Marianne Wiegert.

Foto: TT

Debatt2021-04-12 15:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

"Måste se nytta med varje skattekrona" NT 7/4

Det är välbetänkt då läsarna naturligtvis vill se hur du som oppositionsråd uppfattar hur kommunens skattepengar används.

Fördelningssystemet mellan kommunens skolor sker enligt ett resursfördelningssystem som bygger på ett utarbetat underlag med tydliga kriterier. Du skriver att skolor i de socialt utsatta områdena som till exempel Hagebyskolan med stor invandrad befolkning får nästan dubbelt så mycket i skolpeng som en skola i Lindö. Dessa tillskott behövs på flera områden i kommunen och ger tydliga resultat. Du kan vara lugn för att barn med stödbehov får detta även i de skolor som ligger i så kallade medelklassområden. 

Både som pedagog och som före detta politiker har jag tagit del i liknande diskussioner och som lärare i de södra stadsdelarna under flera år sett resultaten.

Det du skriver om äldreomsorgen har jag svårt att förstå. Du hävdar att skattebetalarna först betalar hög kommunalskatt för att sedan känna sig tvungna att köpa tjänster på den privata marknaden för att upprätthålla en värdig omsorg för de anhöriga. Jag har personlig erfarenhet av äldreomsorgen i Norrköpings kommun och jag har aldrig varit tvungen att köpa en privat tjänst. Jag är nöjd med det äldreboende jag har kontakt med och noterar hur trevligt de ordnar det för de boende och den goda omsorg de ger.

Sophia Jarl – Vi behöver skattebetalare i kommunen och det får vi om värnar om alla elever var de än är bosatta i kommunen. Naturligtvis ska anhöriga till dem som behöver den offentliga hjälpen känna sig känna sig trygga med hemtjänst och boende.