Måste se nytta med varje skattekrona

För en tid sedan skrev jag här på debattsidan om att de som utgör stommen i den kommunala ekonomin, det vill säga skattebetalarna, tydligt måste se nytta för varje skattekrona.

Dagens resursfördelning är förödande för sammanhållningen; medelklassen måste uppleva att de får valuta för sina skattepengar för att de ska vilja fortsätta stödja en allmän välfärd, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Dagens resursfördelning är förödande för sammanhållningen; medelklassen måste uppleva att de får valuta för sina skattepengar för att de ska vilja fortsätta stödja en allmän välfärd, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Foto: Eva Jensen

Debatt2021-04-07 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Låt oss närma oss verkligheten" NT 1/4

Viljan att betala till välfärden är troligtvis avhängd att man känner att den fungerar när den behövs. Jag menar att Norrköping ligger i riskzonen för att inte attrahera nya skattebetalare för att den grundläggande verksamheten har så stora brister. Marianne Wiegert håller inte med - hon menar att moderaterna svartmålar. 

Vi vill särskilt tacka för att motdebattören, i den här artikeln, skriver ut sitt namn - så har det inte alltid varit. Wiegert ger mig dock utrymme att utveckla moderaternas resonemang ytterligare. 

Vi vill exempelvis synliggöra vilken fördelning, av skatteresurser, som faktiskt sker till olika skolor. Socialdemokraternas fördelningssystem ger en elev i Hageby nästan dubbelt så stor total skolpeng som en elev i Lindö. Det här har pågått under många år utan att (S) tycks reflektera över vilka konsekvenser det här får för barn som får den minsta ersättningen. Även i medelklassområden finns barn som behöver stöd. 

Jag tror att det finns många föräldrar i dessa områden som inte förstår varför deras barn inte får den hjälp som krävs samtidigt som samma föräldrar betalar en stor summa kommunalskatt årligen. Dagens resursfördelning är förödande för sammanhållningen; medelklassen måste uppleva att de får valuta för sina skattepengar för att de ska vilja fortsätta stödja en allmän välfärd. 

Samma resonemang gäller äldreomsorgen; alla som har anhöriga, som behöver den offentliga hjälpen, ska kunna känna sig trygga med att stödet fungerar. Vi ska inte ha en utveckling där skattebetalare först tvingas betala en hög kommunalskatt för att sedan ändå känna sig tvungna att köpa tjänster på den privata marknaden för att upprätthålla en värdig omsorg. Hela omsorgsbehovet ska täckas av kommunalskatten. 

Socialemokraternas koncept att strössla med skatteresurser över socialt utsatta områden hade möjligtvis kunnat försvaras om det blev fler skattebetalare. Så är det inte. Istället vill jag påstå att det pågår ett slöseri där skattebetalarnas pengar i välfärdssystemet återigen håller på att ta slut. Men det är som vanligt; socialdemokrater är skickliga på att göra slut på andras pengar utan att förstå hur nya resurser skapas.