Vindkraft i Holmens regi - ingen lösning

Varför inte satsa på det vi är duktiga på och har förutsättningar för, skriver Fredrik Nilsson i sitt svar till Mia Sköld (MP) och ger Agroetanol som exempel.
Varför inte satsa på det vi är duktiga på och har förutsättningar för, skriver Fredrik Nilsson i sitt svar till Mia Sköld (MP) och ger Agroetanol som exempel.

Mia Sköld (MP) beklagar att vi inte har någon vindkraftsproduktion i Norrköping. För i Miljöpartiets Sverige är det viktigt att alla kommuner har egen vindkraft. Det är ett för Miljöpartiet viktigt mått på att kommunen har lyckats miljömässigt.

Debatt 10 februari 2021 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Miljöpartiet positivt till Holmens planer på vindkraft" NT 8/2.
Norrköpings kommun har gjort ett gediget arbete i att peka ut områden lämpliga för vindkraft. Totalt 129 kvadratkilometer finns i Norrköpings översiktsplan. Holmen äger en stor del av dessa marker. Ändå utnyttjar de bara elva kvadratkilometer av de för vindkraft prioriterade områdena i sina storslagna planer. Varför det? 

Varför ska kommunen acceptera att utvecklingen av Simonstorp stannar av genom att orten omringas av vindkraftverk? Varför ska Östgötaleden gå rakt igenom en vindkraftsetablering? Är vindkraftsproduktion inom kommungränsen viktigare för dig, Mia Sköld, än alla andra kommunala intressen?

Norrköping är duktigt på fossilfri energiproduktion. Inom kommunen har vi miljövänlig och planerbar elproduktion på flera ställen som på bruken i Fiskeby och Skärblacka, i Eons anläggning på Händelö och genom vattenkraft från Strömmen 

Vi har även biodrivmedelsproduktion på Agroetanol. Varför inte satsa på det vi är duktiga på och har förutsättningar för, istället för att låta Holmen Energi, som idag ansvarar för driften av noll vindkraftverk, använda Norrköpings och Finspångs kommuner som ett försöksområde? Okunskapen lyser igenom hos de ansvariga inom Holmen Energi. De har inte satt sig in i kommunernas översiktsplaner där stora delar av etableringsområdena utgörs av ”trakter med mycket höga naturvärden”. De har missat att begära ett tidigt förhandsbesked från försvarsmakten och de tror att det är Socialstyrelsen  (Nils Ringborg i NT 5/11 2020) som sätter gränsvärden för vindkraftbuller när det numera är Naturvårdsverkets ansvar. 

Tycker du, Mia Sköld, verkligen att detta är ett bra utgångsläge för att etablera vindkraft i Kolmårdsskogarna?
 

Ämnen du kan följa