Ett beslut i kommunfullmäktige räcker inte

Sophia Jarl ondgör sig i en debattartikel över att jag skulle förlöjliga henne. Tvärtom. Hon lyfter ett antal stora och angelägna frågor.

Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) menar inte att förlöjliga oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) menar inte att förlöjliga oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Foto: Eva Jensen/Joakim Blomqvist

Debatt2022-08-29 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"S och M kommer inte att styra Norrköping tillsammans" NT 21/8

Frågor som kräver ett seriöst anslag. När Sophia Jarl utlovar att lösa dessa stora frågor på 100 dagar är det i mina ögon att förminska de utmaningar vi har. Det jag menar är inte förlöjligande, det är viktigt. Man löser inte allt med ett klubbslag. Man måste våga se de problem och utmaningar och i många fall arbeta långsiktigt. 

Det är lätt att fatta beslut om vad vi ska uppnå eller vad vi vill göra men sen krävs det en massa arbete av många människor för att nå dit. 

Vi vill precis som alla andra partier att Norrköping ska vara en trygg plats att vistas, bo och arbeta i. Så är inte alltid fallet idag. Vi har problem med organiserad brottslighet och rekrytering av unga till kriminella gäng. Vi har problem med missbruk och hemlöshet. Vi socialdemokrater är fast beslutna att komma till rätta med dem.

Vi vet att det är möjligt, vi har gjort det förut. Både Hageby och nu senast Klockaretorpet har vi med medvetet arbete fått bort från polisens lista över utsatta områden. Det är en framgång och ett kvitto på att vi gör rätt saker. Det ska vi fortsätta med och det ska vi utveckla till att omfatta fler områden. Men det är inte gjort i en handvändning. Det krävs långsiktigt och målmedvetet arbete av många.

Vi vill att alla elever ska lämna skolan med godkända betyg. Därför har vi gett skolan högsta prioritet under en rad år, inte minst genom satsningar på att tidigt komma in med rätt stöd till de som behöver. Det har också märkts genom att allt fler är behöriga till gymnasiet och allt fler går ut gymnasiet med godkända betyg. Men vi är inte nöjda, vi ska hålla fast vid det vi gjort rätt och göra mer av det. En viktig del är ordning och studiero i klassrummet men framförallt ska ett otvetydigt fokus på lärande och goda resultat vara i fokus. 

Och återigen, ett beslut i kommunfullmäktige räcker inte. Det krävs massor av arbete för att nå resultat på de områden Sophia Jarl lyfter. Vi socialdemokrater både ser de problem som finns och har en politik för att lösa dom på både kort och lång sikt. Vårt Norrköping kan bättre.