Vi verkar överens om att nya strandskyddsregler behövs

Företrädare för Centerpartiet tycker att det är obegripligt att Moderaterna säger nej till förslaget om nya strandskyddsregler.

Möjligheterna att skapa attraktiva boendemiljöer i Söderköpings kommun försvåras, bor du inte på en ö kommer du inte kunna bygga en egen brygga, skriver moderaterna Martin Sjölander och Bengt Svenson. Arkivbild.

Möjligheterna att skapa attraktiva boendemiljöer i Söderköpings kommun försvåras, bor du inte på en ö kommer du inte kunna bygga en egen brygga, skriver moderaterna Martin Sjölander och Bengt Svenson. Arkivbild.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2022-05-18 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Obegripligt säga nej till förslaget om strandskydd" NT 10/5

Det var inte helt oväntat att C skulle göra ett tappert försök att försvara ett dåligt förslag. 

Men bortsett från det måste det konstateras att vi är överens om det viktigaste, behovet av nya regler. C menar att förslaget borde vara mer långtgående. Men därefter gör skribenterna en logisk kullerbytta och anser att det borde vara M:s uppdrag att bryta ut delar av förslaget och skapa majoritet för dessa delar och därigenom rädda en dålig kompromiss. 

I vart fall Magnus Ek som varande riksdagsledamot borde veta att C företrätt den linjen att minoritetsregeringen inte skulle förhandla sina förslag utanför de partier som ingick i januariöverenskommelsen. Det var ju en bärande tanke med januarisamarbetet, övriga partier skulle hållas utanför. Att då bli förvånade över att oppositionen just uppträder som en opposition är magstarkt. 

Det är även förvånande att C tar så lätt på Lagrådets kritik. C som förespråkar en författningsdomstol som enligt partiet ska ha till uppgift att kontrollera lagar med mera. C förfasas över att det nu kommer att krävas en ny utredning för att få till nya regler. Ja det är naturligtvis en konsekvens av att förslaget är ett hafsverk som tagits fram så som Lagrådet anför, efter en politisk uppgörelse mellan C och Mp och inte genom den grundlighet som kännetecknar och tjänat den svenska lagstiftningen så väl. 

Men C ska inte misströsta, även att få till de ytterligare lättnader i regelverket som partiet vill uppnå kräver en ny utredning. Moderaterna har vid regeringsställning efter nästa val lovat att förändra strandskyddet. Det löftet borde vara ytterligare ett av många skäl till varför C borde sätta ner foten och medverka till att vi får en ny regering efter valet i september. 

Vi verkar även vara överens om att de föreslagna reglerna inte skulle medföra några lättnader i skärgården. Artikelförfattarna påstår dock att förslaget skulle innebära väsentliga lättnader för att bygga i Mogata, Västra Husby och Östra Ryd. Det är inte sant. 

En förutsättning för att kommunen ska kunna peka ut strandnära utvecklingsområden är att intresset för att bygga är lågt. Förslaget innebär även ett generellt strandskydd på 25 meter på land och 25 meter ut i vatten. Att det gäller även små sjöar mindre än en hektar och vattendrag två meter eller smalare är tydligen inget C vill förmedla. 

Strandskyddet kommer i stora delar att skärpas. Möjligheterna att skapa attraktiva boendemiljöer i Söderköpings kommun försvåras, bor du inte på en ö kommer du inte kunna bygga en egen brygga. Det gäller oavsett vattenområdets storlek, således även i Östra Ryd.  Samtidigt som länsstyrelsens roll och veto ytterligare kommer att stärkas. Men det kommer trots allt bli möjligt att bygga där få eller ingen vill bo. Vi förstår att Miljöpartiet känner sig nöjda med uppgörelsen.

Avslutningsvis, nu ser vi framtiden an med tillförsikt. Gör om och gör rätt det vill säga en grundlig lagstiftningsprocess som skapar de lättnader som såväl skärgården som den övriga landsbygden behöver. Det kräver en ny regering vilket skulle underlättas om C satte ner den berömda foten och det på rätt sida. På så sätt tar vi ett gemensamt ansvar för Söderköpings utveckling.