Vi ser inget behov av att höja skatten i Söderköping

Socialdemokraterna har genom Tuula Ravander på NT debatt försökt att försvara varför Socialdemokraterna går till val på att höja skatten med en krona i Söderköping.

Vi ser inte heller i närtid något behov av att höja skatten i Söderköping, förklarar Bengt Svenson (M).

Vi ser inte heller i närtid något behov av att höja skatten i Söderköping, förklarar Bengt Svenson (M).

Foto: Thomas Möller

Debatt2022-08-26 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Höjd skatt kan slå hårt mot dem med knappa marginaler" NT 15/8

Det ska framhållas att Socialdemokraterna är minst sagt insiktsfulla när det gäller vad en skattehöjning får för effekter. De inser att en skattehöjning slår mot den enskilde och därmed familjers ekonomi. 

De tydliggör dessutom att kommunalskatten inte är progressiv utan drabbar de med lägst inkomst hårdare. Med den medvetenheten blir det svårare att förstå varför S ändå tycker det är rätt läge att höja skatten. Detta särskilt när vi nu har hög inflation och höga energi och bränslepriser som på ett tydligt sätt begränsar familjers ekonomi. 

Den borgliga alliansen har under de gångna fyra åren inte bara betalat av den skuld på 25 miljoner kronor som fanns vid början av mandatperioden utan även bedrivit verksamheten med en ekonomi i balans. Detta har vi gjort, utan att behöva höja skatten. Alliansen har också i den i år antagna strategiska planen för de kommande fyra åren lagt grunden för en kommunal verksamhet av hög kvalitet. Vi ser inte heller i närtid något behov av att höja skatten.

Vi väljer att avstå från att kommentera Socialdemokraternas uppfattningar om hur de tror samarbetet i den borgliga alliansen bedrivs. De synpunkter S för fram i den delen liknar mest den försmådde som inser att de egna kompisarna är få eller kanske inga.