Vi i MUF ska göra allt vi kan för en bättre stad

Det är värt att anmärka på att SSU påstår sig tala för alla Norrköpings ungdomar men verkar glömma att Norrköpings ungdomar har lågt förtroende för Socialdemokraterna och dess politik.

Universitet och yrkesutbildningarna håller vi med om är viktiga för Norrköping, inte minst för att kunna säkra utbildad arbetskraft inom industrin, besöksnäringen och vården, skriver Filip Morell.

Universitet och yrkesutbildningarna håller vi med om är viktiga för Norrköping, inte minst för att kunna säkra utbildad arbetskraft inom industrin, besöksnäringen och vården, skriver Filip Morell.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2023-01-29 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi unga vill ha mer än Borgerlig samverkans bullshit" NT 20/1

Det räcker med att se resultatet från förra årets skolval. 

15,77 procent av skolungdomarna röstade på Socialdemokraterna i skolvalet. Samtidigt fick Moderaterna 26,57 procent. Vi skulle åtminstone säga att Norrköpings unga vill ha moderat politik och inte Socialdemokratisk politik (MUCF).

Att fokus på utbildning är väsentligt för en välfungerande kommun kan vi nog alla enas om. Just därför är det så viktigt att vi skapar medel och förutsättningar för alla våra rektorer att kunna lyckas med sina jobb. Att som SSU kalla områden där skolorna har sämre resultat än snittet för “politiskt eftersatta” är både missvisande, farligt och lustigt; ingen har glömt att Socialdemokraterna trots allt styrt kommunen i nästan hundra år. 

Istället för att kalla områden “politiskt eftersatta” måste vi skapa ett system där hela kommunens skolor kan få en ekonomisk grund för sin verksamhet utefter deras förutsättningar. Speciellt då många skolor i Norrköping år efter år budgeterar med underskott. Därför ska delar av elevpengen omarbetas så att alla rektorer kan klara att sätta en budget. 

Universitet och yrkesutbildningarna håller vi med om är viktiga för Norrköping, inte minst för att kunna säkra utbildad arbetskraft inom industrin, besöksnäringen och vården. Därför behöver det genomföras riktiga satsningar och förbättringar på detta område. 

Norrköpings unga vill inte bo och jobba i den kommun som har landets 263:e sämsta företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, istället måste Norrköping bli en kommun med ett av landets bästa. Det är med ett bra företagsklimat som fler unga kan starta nästa Stadium, Platinum Cars eller Holmen, men det är också där Norrköpings unga kan få jobb. 

Efter nästan 100 år med SSU:s och Socialdemokraternas politik har Norrköping idag en ungdomsarbetslöshet på 10,9 procent. Det är högre än rikssnittet på 8,1 procent men framförallt är det förkastligt. I Norrköping skall nya idéer och drivkrafter få blomstra, inte fastna hos Arbetsförmedlingen. 

Norrköpings unga vill inte heller bo i den kommun som har rikets 132:e högsta skattesats. Vi ser med framtidstro och glädje på Borgerlig samverkans mål att sänka skatten så att fler ska få behålla mer av sina egna pengar, det behövs nämligen städas upp i kommunens ekonomi efter nästan 100 år av misskötsel av Socialdemokraterna. Istället för att försvara en enorm kulturbudget vill vi att fler ska kunna gå och se IFK, Hästen, Symfoniorkestern eller gå ut och äta.

Var lugna SSU. Vi i MUF kommer att göra allt vi kan för att göra Norrköping till en bättre stad för unga, men det finns tyvärr mycket som behöver fixas efter så många år med Socialdemokratisk misskötsel. 

Källor

https://www.mucf.se/resultat-i-skolval-2022#kartor 

https://www.foretagsklimat.se/norrkoping/ranking 

https://www.norrkoping.se/organisation/statistik/statistik-inkomster/kommunalskatten-2021---skatt-till-kommun-landsting-och-svenska-kyrkan#:~:text=Den%20totala%20kommunala%20skattesatsen%20i,uppg%C3%A5r%20till%2033%2C30%20procent.

https://www.norrkoping.se/organisation/statistik/statistik-arbetsmarknad/arbetsloshetsstatistik-fran-arbetsformedlingen-norrkoping-manadsdata