Verkar som Socialdemokraterna bytt fot om flygplatsen

Överger Socialdemokraterna flygplatsen i en tid där möjligheterna är större än någonsin?

Det vore verkligen slöseri med skattemedel att nu kliva av den långsiktiga satsning som gjorts på flygplatsen, skriver Sophia Jarl (M), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Reidar Svedahl (L).

Det vore verkligen slöseri med skattemedel att nu kliva av den långsiktiga satsning som gjorts på flygplatsen, skriver Sophia Jarl (M), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Reidar Svedahl (L).

Foto: Arkivbilder

Debatt2023-03-10 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Lars Stjernkvist: Jag tycker inte flygplatsen ska vara helig" NT 5/3

Tidigare har det funnits ett brett stöd av en majoritet av partierna i Norrköping för att flygplatsen är en viktig del av kommunens infrastruktur. Nu när utvecklingsmöjligheterna för flygbranschen och för Norrköpings flygplats är större än någonsin verkar det som att Socialdemokraterna bytt fot. 

Det vore verkligen slöseri med skattemedel att nu kliva av den långsiktiga satsning som gjorts på flygplatsen. Borgerlig samverkan är tydlig i sitt ställningstagande: Nu är tiden för att få utväxling för insatta resurser och säkerställa flygplatsens framtida roll i Norrköping. 

Låt oss lyfta fram några viktiga aspekter i flygplatsfrågan. 

Det finns redan idag analyser som visar att flygplatsen är samhällsekonomiskt lönsam. Det handlar till exempel om de arbetstillfällen som skapas som en konsekvens av att flygplatsen finns – både inom flygplatsen och hos andra privata arbetsgivare. 

Ett stort antal näringsidkare i Norrköping har tydliggjort deras positiva syn på ett bevarande av flygplatsen och anser att den är mycket viktig för vår kommuns näringsliv. De påvisar att Norrköping har en möjlighet att vara en hubb för logistik, transport, grön om ställning och innovation. 

Norrköping är en stark logistiknod och en av få svenska städer som har en växande hamn, tåg, europaväg och en funktionell flygplats. Allt detta bildar en helhet som är attraktiv för nyetableringar inom näringslivet och för människor som vill flytta hit. 

Norrköping har möjlighet att ta del av den utveckling vi nu ser inom flyget. Ett exempel är deltagande i projektet Aero EDIH och dess bidrag från EU-kommissionen på 30 miljoner. Projektet syftar till att utveckla flyget till ett mer hållbart och effektivt transport som i sin tur skapar tillväxt, kompetens och konkurrenskraft jämte klimatnytta. För Norrköpings del är det är en möjlighet till nya företag, nya jobb och ökade skatteintäkter. 

Idag uppfyller flygplatsen viktiga samhällsfunktioner inom brandflyg, ambulansflyg, räddningstjänst och kustbevakning. Det är en trygghet för medborgarna att denna infrastruktur finns och den kommer troligtvis bli allt viktigare i framtiden. Charterflyget är väletablerat på flygplatsen och det är uppskattat både av Norrköpingsbor och andra i regionen. 

Förutom ovanstående har vi troligtvis elflyg inom ett fåtal år. Branschföreträdare spår att det kan bidra till att regionala flyglinjer kan växa i Sverige och att prisvärda resalternativ mellan nya destinationer erbjuds som alternativ till tåg och bil. 

Avslutningsvis – det är bra att Socialdemokraterna tydligt redogör för sin syn på flygplatsens framtid. Då vet vi vad vi har att förhålla oss till under mandatperioden. Skattemedel ska alltid hanteras varsamt men socialdemokraternas linje att kliva av när det äntligen finns möjligheter till utveckling – det är vare sig varsamt eller respektfullt gentemot våra skattebetalare. Borgerlig samverkan kommer fortsatt driva på inslagen väg – flygplatsen ska ta tillvara de möjligheter som nu finns och bidra till en positiv utveckling för Norrköping.