Utveckla undervisningen i svenska för samtliga barn

I sin debattartikel "Språksatsning är viktig för lärandet” frågar Maria Sayeler Behnam (S) om hur vi Sverigedemokrater ser på en språksatsning för barn från socioekonomiskt utsatta områden.

Debatt 6 februari 2023 21:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Språksatsning är viktig för lärandet" NT 6/2

Maria Sayeler säger att ”En språksatsning på förskolan i våra socioekonomiskt utsatta områden är mycket mer än en utbildningsinsats utan även en fråga om integration.” Nämnda språksatsning från Socialdemokraterna innehåller i nuläget bara en påse pengar. Vi har ännu inte sett var pengarna kommer ifrån eller några konkreta förslag på hur pengarna ska användas. 

 

Sverigedemokraterna vill absolut satsa på svenska språket både i förskolan och i skolan, framförallt då vi ser en negativ trend bland våra unga vad gäller både skrivkunnighet och läsförståelse. Sverigedemokraterna vet också att Norrköpings kommun via Utbildningsnämnden redan arbetar med att skapa språkutvecklande miljöer för barn och unga, genom tex SOL (Språkutvecklande undervisning) för alla elever. 

 

Sedan 2019 finns också en Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan och under 2022 fanns det riktade statsbidrag för språkutveckling i förskolan att söka från Skolverket. Statsbidraget kunde användas till:

  • insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska (med ökat deltagande menas att fler barn är inskrivna i förskolan).
  • särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska
  • kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Resultatet från Skolverkets satsning kommer att utvärderas och presenteras i april 2023. Vi ser fram emot att läsa resultaten från vår kommun. 

 

Som socialkonservativa anser Sverigedemokraterna att föräldrarna, oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund, själva bör bestämma hur de vill ta hand om sina barn och speciellt när det gäller barn under tre år. Vi ser det som en grundläggande del av vår familjepolitik. Däremot är det självklart viktigt att barnen och deras föräldrar tidigt kommer i kontakt med svenska språket. Sverigedemokraterna är därför positiva till att utveckla den öppna förskolan och anser att det med all tydlighet går att göra språksatsningar, för små barn, inom ramen för denna verksamhet. I den öppna förskolan kan man även lätt involvera föräldrarna, både språkligt och socialt, på ett sätt som inte den vanliga förskolan erbjuder. Sångstunder, utflykter, lek och läsning där föräldrarna involveras ger mer för hela familjen än att man bara lämnar in sitt barn på förskolan. 

 

Även om rambudgeten för Utbildningsnämnden redan är klubbad skulle resurser till att stärka språkutvecklande undervisning kunna frigöras, för en satsning på mer svenska för alla elever, inom ramen för fastställd budget. Ett förslag är att det sker via en effektivisering på området modersmålsundervisning. Den nuvarande organisationen, i Norrköpings kommun, IKSE, spenderar 35 miljoner kronor, per år, på mellan 17 procent till 30 procent av våra elever, med annat modersmål än svenska. Vi ser att en effektivisering och omorganisation av denna verksamhet, skulle skapa ekonomiskt utrymme för att fortsätta vår kommunala språksatsning och utveckla svenskundervisningen för alla barn, i alla förskolor och skolor i vår kommun. Oavsett barnens kulturella bakgrund och/eller socioekonomiska status. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa