Språksatsning är viktig för lärandet

Skolan ska vara en plats där alla elever, oavsett bakgrund, ska kunna lyckas och ges redskap för att nå sina drömmar.

Debatt 3 februari 2023 15:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr ser verkligheten inte ut så idag, utan dina föräldrars utbildningsnivå är en av många faktorer som avgör hur väl du lyckas i skolan. 

Språkutvecklingen är en annan avgörande faktor. Börjar man första klass utan ett tillräckligt stort ordförråd hamnar man efter redan från början. Därför är det viktigt att man tidigt når dessa barn.

 

Förskolan är central för att skapa en bra grund att stå på vad gäller språk, trygghet och kreativitet. Lärandet börjar i förskolan. De allra flesta barn i Sverige går i förskolan vilket gör det möjligt att tidigt se barn som inte mår bra eller är i behov av särskilt stöd. Vi vet att det finns många barn i vår kommun som skulle behöva utveckla språket för att ha en bra grund att stå på när de börjar skolan. Som skulle behöva börja på förskolan eller vara på förskolan under längre tid, för att på så sätt hitta språket och lärandet.

 

En språksatsning på förskolan i våra socioekonomiskt utsatta områden är mycket mer än en utbildningsinsats utan även en fråga om integration. Det finns många barn i Norrköping som inte kan prata svenska med sina föräldrar och som därmed inte utvecklas i språket hemma. Genom att fokusera på just språkutveckling ger vi bättre förutsättningar för alla unga i Norrköping att klara skolan och sedermera livet, oavsett var man växer upp eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

 

Mot bakgrund av detta avsatte Kvartetten 1tio miljoner kronor i budget för 2023 för att möjliggöra språksatsning för Norrköpings barn och vi socialdemokrater ser fram emot att det genomförs. Vi känner dock en viss oro när vi läser det nya politiska styrets politiska inriktningsprogram, som sägs ska genomsyra hela kommunens arbete. Ingenstans i dokumentet nämns språkutveckling eller språksatsning på förskolan. Frågan är nu hur den nya majoriteten med bland annat Moderaterna och Sverigedemokraterna ställer sig till språksatsningen?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa