Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

I en debattartikel i NT skriver Daniel Badman om hur industrin har samlats och mer eller mindre kräver mer vindkraft och det nu.

Redan 2024 förväntas vindkraft gå om kärnkraft och därmed bli den näst största produktionskällan för elenergi i Sverige, skriver Fredrik Nilsson.

Redan 2024 förväntas vindkraft gå om kärnkraft och därmed bli den näst största produktionskällan för elenergi i Sverige, skriver Fredrik Nilsson.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Debatt2022-05-03 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov" NT 19/4

Låt oss hålla fast vid den tanken en stund. Daniel Badman är VD för vindkraftsindustrins bransch- och lobbyingorganisation, Svensk Vindenergi. Kan det finnas ett egensyfte i det budskap som Badman förmedlar? Kan det rent av vara så att han har knuffat resultaten lite åt ”rätt” håll för det budskap han vill förmedla? 

Vad är det för industri som ”kräver” mer vindkraft? 21 av ca 40 företag har svarat på enkäten. En förhållandevis stor andel av företagen är medlemmar i Svensk Vindenergi. Ännu fler företag har starka kopplingar till vindindustrin som leverantörer av material eller som stora skogsägare och vindkraftsexploatörer. Är urvalet representativt för den svenska industrin? Knappast. 

Daniel Badman hävdar också att ”8 av 10 vindkraftverk får nej av det kommunala vetot” baserat på en rapport som ett av Svensk Vindenergis medlemsföretag tagit fram. I rapporten har ”det kommunala vetot” fått en vidgad innebörd för att även täcka tidig dialog med kommuner och kommunernas samrådssynpunkter. Återigen har Daniel Badman valt att anpassa resultaten för att passa Svensk Vindenergis syften. Ur samma rapport kan man utläsa att antalet vindkraftverk som fick ett ja från kommunerna ökade med 74 procent från 2020 till 2021. Sammantaget gör detta att jag börjar ifrågasätta Daniel Badman och Svensk Vindenergis trovärdighet.

Kan vi inte förvänta oss mer av en företrädare för en så stor bransch i Sverige? Redan 2024 förväntas vindkraft gå om kärnkraft och därmed bli den näst största produktionskällan för elenergi i Sverige. Är inte argumenten för att bygga ut vindkraften tillräckliga utan att branschorganisationen ska behöva redovisa tillrättalagda enkäter? Eller för den delen välja ut de mest fördelaktiga siffrorna ur en egenbeställd statistiksammanställning?