Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

I en ny enkätstudie svarar svenska industrier enhälligt att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för utbyggd elproduktion.

Debatt 19 april 2022 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uppmaningen behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.

 

Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. Om satsningar på bland annat tillverkning av grön vätgas, fossilfritt stål och batterier lyckas fullt ut, minskar de klimatutsläppen stort samtidigt som de ger lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter.

 

Men för att klara omställningen krävs det mycket el på kort tid. Sveriges elbehov väntas vara dubbelt så stort redan inom 20 år. Och hindren för elektrifieringen är dessvärre många. Tillståndsprocesserna är långa samtidigt som ny fakta visar att hela 8 av 10 vindkraftverk får nej av det kommunala vetot. Det här äventyrar industrins tillväxt och klimatomställning.

 

Svensk politik måste samlas för att undanröja de hinder som finns för ny elproduktion. Det anser alla 21 industribolag som deltagit i en enkät från Svensk Vindenergi. Bland de svarande bolagen återfinns bland annat BillerudKorsnäs, Holmen, Hitachi, Rottneros, Northvolt, Preem och Volvo. 10 av företagen anger att deras behov av el redan har börjat öka, medan 6 av företagen uppger att behovet ökar inom fem år eller mindre. En klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och regional utveckling.

 

Uppmaningen om en politisk samling kring elförsörjningen måste nu hörsammas. Målet bör vara att halvera ledtiderna för utbyggnaden av både elproduktion och elnät. Lösningarna finns där och det finns utrymme för flera kraftslag att vara med och möta det snabbt växande elbehovet. Låt oss nu agera snabbt för att säkra ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft

Insändare: Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Insändare: "Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

"Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

Debatt: Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Insändare: Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Insändare: Vad händer när vindkraftverk skrotas?

Vad händer när vindkraftverk skrotas?
Visa fler