Skrämmande tro att miljöarbetet är en smal sidofråga

Det intensiva skogsbruket med kalhyggen som dominerande metod och igenväxning av det öppna landskapets ängar och hagar på grund av minskad hävd, innebär att många arter inte kan klara sig, skriver Anders Wennerblad.
Det intensiva skogsbruket med kalhyggen som dominerande metod och igenväxning av det öppna landskapets ängar och hagar på grund av minskad hävd, innebär att många arter inte kan klara sig, skriver Anders Wennerblad.

Naturskyddsföreningen redovisar fakta efter en stor granskning av partiernas klimat- och miljöarbete innevarande mandatperiod. Anders Drottja (KD) kallar det för skrämselpropaganda.

Debatt 9 juni 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Naturskyddsföreningen ägnar sig åt skrämselpropaganda" NT 2/6

Och visst blir man skrämd när fakta presenteras som är negativa för vår framtid. Här är tyvärr Kristdemokraterna bland de sämsta.


Naturskyddsföreningen är landets i särklass största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi finns i hela landet och jobbar sedan 1909 utifrån vetenskap och fakta med allt som rör natur, klimat, miljö och hållbart samhällsbyggande. 

Föreningen är en stor religiöst och politiskt oberoende folkrörelse. Sverige når idag endast en av 16 politiskt fastställda miljömål. För att vända utvecklingen och möta kriserna för klimat och natur krävs en väldigt ambitiös miljöpolitik. Det har varit utgångspunkten i Naturskyddsföreningens granskning och den måttstock som partierna utvärderats mot. 

Granskningen innehåller en lång rad angelägna frågor som spänner över hela miljö- och klimatområdet. Miljömålssystemet består av 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är den nationella delen av de globala hållbarhetsmålen antagna av FN. Kristdemokraterna uppvisade relativt höga ambitioner i förra valrörelsen, då partiet ställde sig bakom tolv av Naturskyddsföreningens förslag. 

Men KD har inte agerat efter sina löften i någon av frågorna. Under mandatperioden har KD flera gånger motarbetat en mer ambitiös miljöpolitik. Till exempel när det gäller EU:s klimatlag, skydd av värdefull natur och tillstånd för miljöfarlig verksamhet. De borgerliga partierna uppvisar över lag de lägsta ambitionerna i natur-, miljö och klimatarbetet. MP och V ligger bäst till.


Anders Drottja skriver ”miljöorganisationens smala fråga”. Då har man inte förstått att vi står inför stor klimatflykt, att folk kommer dö av värmeslag på grund av värmeböljor, att bönders skördar slår fel på grund av vädret och stigande hav, att haven har mera plast än fisk och en mängd andra bekymmer. 

Det är skrämmande att det fortfarande finns politiker som tror att miljöarbetet är någon slags smal sidofråga. Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt överallt. Drottja bagatelliserar hoten mot den biologiska mångfalden. Faktum är att djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som rubbar hela ekosystem. Enligt forskning är överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en bidragande orsak till den snabba förlusten av arter. 

Tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. I Sverige klassificeras 4 746 arter som rödlistade, varav 2 249 som akut hotade. Det intensiva skogsbruket med kalhyggen som dominerande metod och igenväxning av det öppna landskapets ängar och hagar på grund av minskad hävd, innebär att många arter inte kan klara sig. 

I Norrköping granskar nu Naturskyddsföreningen det lokala politiska arbetet via en enkät till partierna. Resultatet presenteras inom kort samt vid en debattkväll i Hörsalen i slutet av augusti. Vi får hoppas att alla partier får bättre betyg nästa mandatperiod så vi alla, oberoende av partipolitik, kan hjälpas åt att bromsa klimatkrisen och naturens utarmningar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa