Skolan behöver mer resurser - inte mindre

Sverigedemokraternas ledamot i Utbildningsnämnden, Gunilla Hallberg, svarar den 6 februari på min debattartikel om språksatsning i förskolan.

Problemet med språkutvecklingen är inte att eleverna i grundskolan erbjuds modersmål utan att barnen har för lite tid på förskolan, som i sin tur är en resursfråga, skriver Maria Sayeler Behnam (S) i en replik till Gunilla Hellberg.

Problemet med språkutvecklingen är inte att eleverna i grundskolan erbjuds modersmål utan att barnen har för lite tid på förskolan, som i sin tur är en resursfråga, skriver Maria Sayeler Behnam (S) i en replik till Gunilla Hellberg.

Foto: Norrköpings kommun

Debatt2023-02-09 18:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Utveckla undervisningen i svenska för samtliga barn" NT 6/2

Det jag utläser av svaret är att man inte vill göra insatser för att stärka språket hos de barn som bäst behöver idet. Istället för att barn från språksvaga hem får tid att utveckla språket vill Sverigedemokraterna att de ska vara hemma från förskolan längre. 

Idag erbjuds barn till arbetslösa och föräldralediga i regel 15 timmar i veckan på förskolan. Som jag skrev i debattartikeln visar forskningen är föräldrars utbildningsnivå och språkutvecklingen avgörande faktorer för hur väl barnen kommer klara skolan i framtiden. Kvartetten fattade förra året beslut om att göra en särskild satsning på språkutveckling på förskolan och möjliggöra för fler barn att få mer timmar på förskolan. 

Problemet med språkutvecklingen är inte att eleverna i grundskolan erbjuds modersmål utan att barnen har för lite tid på förskolan, som i sin tur är en resursfråga. Där Sverigedemokraterna var med och röstade igenom en neddragning av utbildningsnämndens budget i kommunfullmäktige. Forskning från Skolverket (jfr exempelvis rapporten: fler språk- fler möjligheter) visar att modersmål stärker språkutvecklingen så att ställa språkutveckling mot modersmål är helt fel väg att gå.

I svaret blir det även tydligt att Sverigedemokraterna ser att det finns utrymme för ytterligare neddragningar av utbildningsnämndens verksamhet, vilket är en tydlig skiljelinje mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Kvittot på det var när Sverigedemokraterna drev igenom en budgetneddragning av utbildningsnämnden på cirka 20 miljoner kronor. Vi socialdemokrater tror, tvärtemot att skolan behöver mer resurser, inte mindre.

Avslutningsvis vill jag tacka Gunilla Hallberg (SD) för svar på min debattartikel medan Moderaternas svar uteblir, vilket i sig kanske ger svar på min fråga. Att språksatsning på förskolan inte är en prioriterad fråga för M/SD- styret.