Ska regionen ansvara för kollektivtrafiken?

Nicklas Lundström har rätt i att (V) och vi inte delar syn på kollektivtrafik i ett generellt perspektiv. Lundström företräder ett parti som vill att all kollektivtrafik ska vara gratis.

Debatt 25 augusti 2022 07:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Tala klarspråk om kollektivtrafiken" NT 23/8

När något sägs vara `gratis` inom skattekollektivet betyder det att skattebetalarna gemensamt får betala och jag kan bara spekulera över hur hög skatten skulle behöva bli för att finansiera `gratis kollektivtrafik till alla.` Jag står inte bakom en politik som leder till ännu högre skatter på arbete för det slår hårdast mot de som har lägst inkomst. Egentligen borde ju (V) hålla med mig om detta eftersom de säger sig värna just dessa människor. Men det är en annan diskussion.

 

Det är numera väl känt (efter att jag skrivit detta återkommande gånger) att även mitt parti på regionnivå till en början, precis som många andra partier, har ställt sig bakom förändringarna som vållat stora bekymmer för landsbygden. Det har skett vissa positionsförändringar men det är fortfarande vi kommunpolitiker som driver på i debatten och det kanske också är vi som behöver agera starkare framåt.

 

En titt i backspegeln visar att kollektivtrafiken har varit ett regionalt ansvar de senaste tio åren. Ett primärt syfte med den förändringen var att den del av kollektivtrafiken som är just regional (som går mellan Östergötlands kommuner) skulle fungera bättre. Men med det faktiska resultatet - en utarmad landsbygd är det relevant att fråga sig om upplägget är särskilt gynnsamt för den samhällsservice som behövs på landsbygden? 

 

Det har blivit väldigt uppenbart att det är just vi kommunpolitiker som får städa efter dåliga regionala beslut. När bussen slutar gå är det våra kommunala skattemedel som måste betala för att allmänheten ska få åka med skolskjutsen eller som nu; finansiera regionens buss för att gymnasieungdomar ska ha någon form av transport till skolan. 

Det är också vi som får hantera konsekvenserna av att landsbygdsområden förlorar all kollektivtrafik. Vem vill bosätta sig på landsbygden med dagens drivmedelspriser om det inte ens finns en buss för gymnasieungdomarna att åka med? 

 

Jag tror att det är dags att lyfta på locket till nästa ask – kommer det någonsin bli vettig styrning av kollektivtrafiken när det är just regionen som bestämmer? Det är tveksamt om det är fler politiska samråd som löser detta – istället är det dags att diskutera det direkta ansvaret och möjligheten till konkret styrning som inte involverar regionen. Det är kanske något som Lundström och jag kan vara ense om?


 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikförändringar

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"
Visa fler
Ämnen du kan följa