Tala klarspråk om kollektivtrafiken

Om barnfamiljer ska kunna bo på landsbygden också när barnen ska börja gymnasiet och om en äldre medborgare ska kunna bo kvar i sitt hus också när det inte längre går att köra bil så behövs bussar.

Bara Vänstern har stått upp för landsbygdsbussarna och velat ge Östgötatrafiken ett uppdrag som gynnar hela Östergötland istället för enbart de mest tätbefolkade delarna, skriver vänsterpartisterna Jonas Andersson och Nicklas Lundström.

Bara Vänstern har stått upp för landsbygdsbussarna och velat ge Östgötatrafiken ett uppdrag som gynnar hela Östergötland istället för enbart de mest tätbefolkade delarna, skriver vänsterpartisterna Jonas Andersson och Nicklas Lundström.

Foto: Patrik Selsfors/Marcus Posada

Debatt2022-08-23 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att lägga ner busslinjer och hänvisa allt fler till bilresor är också riktigt dålig klimatpolitik. 

Nu har Norrköpings landsbygd drabbats hårt av Östgötatrafikens fortsatta avveckling av landsbygdstrafiken. I Norrköping låter det nu som att alla, särskilt Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD) står upp för bussarna. Det beror nog både på att det är valår och att kommunpolitikerna faktiskt får se vilka konsekvenser nedläggningarna får. Problemet är att alla partier utom vänstern talar med kluven tunga.

Östgötatrafiken får sitt uppdrag av regionens ”Trafik- och samhällsplaneringsnämnd”. Det är den som gett uppdraget att avveckla stora delar busstrafiken på landsbygden och under det senaste årtiondet har över 30 linjer försvunnit. Uppdraget är att öka biljettintäkterna genom att helt enkelt köra mer och tätare busstrafik främst i Norrköping och Linköpings innerstäder. Och samtidigt lägga ner landsbygdslinjer som färre människor av naturliga skäl åker med. 

Tyvärr har det under lång tid rått politisk enighet om detta i regionen. Bara Vänstern har stått upp för landsbygdsbussarna och velat ge Östgötatrafiken ett uppdrag som gynnar hela Östergötland istället för enbart de mest tätbefolkade delarna. 

Vi tycker att kollektivtrafik är något som också landsbygdens skattebetalare ska kunna ha nytta av och vi ser det som en samhällsservice för alla. Självklart kan linjer behöva dras om för att bli bättre. Men vi är glasklara – inga nedskärningar ska ske när det gäller hur mycket resurser som läggs på landsbygdstrafiken. 

De förändringar som görs ska vara förbättringar och nya linjer, inte nedläggningar. Det innebär också att vi är beredda att för det första prioritera landsbygdstrafiken före ytterligare utökningar av innerstadstrafiken. Och för det andra lägga mer pengar på landsbygdstrafiken - 40 miljoner extra i vårt senaste budgetförslag. 

Partier som säger sig värna landsbygdstrafiken måste visa det både i kommun- och regionpolitiken. De måste tänka om när de gäller uppdraget till Östgötatrafiken och de måste vara beredda att satsa de resurser som krävs. Annars blir uttalanden om att värna kollektivtrafiken i Kolmården och runt Skärblacka faktiskt bara politisk varmluft. 

Om nu de partier som tänkt om menar allvar så ser vi verkligen fram emot att tillsammans med dem vända utvecklingen under nästa mandatperiod och äntligen få se fler bussar rulla på landet i Östergötland och till Norrköping.