Pride har alltid varit politisk, har M missat det?

I en debattartikel beskriver representanter från Öppna Moderater och Moderata ungdomsförbundet oss i East Pride som en politiserad vänsterrörelse.

Vi i East Pride har i över fem år arbetat hårt för att stärka rättigheterna för homo-, bi-, trans och queerpersoner i Norrköping. Under åren har vi mött så mycket kärlek och sett så mycket kärlek uppstå, skriver styrelsen för East Pride i en replik till Öppna Moderater och MUF Norrköping.

Vi i East Pride har i över fem år arbetat hårt för att stärka rättigheterna för homo-, bi-, trans och queerpersoner i Norrköping. Under åren har vi mött så mycket kärlek och sett så mycket kärlek uppstå, skriver styrelsen för East Pride i en replik till Öppna Moderater och MUF Norrköping.

Foto: Marianne Odelius

Debatt2023-06-07 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Låt inte Pride bli en vänsterrörelse" NT 31/5


East Pride bildades i Norrköping 2017 och har sedan dess arrangerat närmare tusen olika föreläsningar, seminarier, fester och parader. 

Vi har engagerat hundratusentals personer i och omkring Norrköping och stöttat byggandet av Priderörelsen i Finspång, Linköping och Söderköping. East Pride har sedan start arrangerats på ett liknande sätt. En del av konceptet är att organisationer som ställer upp på East Prides värdegrund om hbtq-personers rättigheter, feminism, antirasism och antifunkofobi är välkomna att delta i paraden som egna sektioner.

Vi har ställt krav på företag och organisationer när vi har haft anledning att ifrågasätta om de faktiskt står bakom våra rättigheter och på vilket sätt de egentligen arbetar för att stärka dem. Vi har utbildat vaktbolag, krävt handling före poserande från fastighetsbolag och arrangerat solidaritetsmanifestation när Oslo Pride utsattes för ett terrordåd. 

Vi har stått på barrikaderna för hbtq-flyktingars rätt till trygghet, vi har arrangerat sagoläsning för barn av dragqueens och vi har hotats fysiskt och verbalt av nazister och Sverigedemokrater.

Sedan valet 2022 styr Moderaterna Norrköpings kommun, Region Östergötland och Sveriges regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Ett parti som motverkar allt East Pride står för och som aldrig varit välkomna att delta i East Pride.

Redan i höstas skrev vi i East Pride en varnande text om den väg som Moderaterna valt att vandra på. Vi tar redan diskussionen med er.
Vi i East Pride har i över fem år arbetat hårt för att stärka rättigheterna för homo-, bi-, trans och queerpersoner i Norrköping. Under åren har vi mött så mycket kärlek och sett så mycket kärlek uppstå. 

Men vi har också mött hot och hat. Det har uteslutande kommit från extremhögern. Ibland har det kommit från marginaliserade ytterkantsnazister, ibland från det etablerade partiet som finns i våra parlament.

Vi har länge följt hur rättigheterna och kampen för oss hbtq-personer hotats i Sölvesborg där Sverigedemokraterna och Moderaterna styrt senaste mandatperioden. Den stora debatten har handlat om regnbågsflaggans synlighet på kommunens byggnader. Men i bakgrunden
av det vittnar RFSL om hur information om hbtq saknas i sexualundervisningen i skolorna.

De pekar på hur hatet och hotet mot öppna hbtq-personer är betydligt vanligare i kommunens gatumiljö och hur förutsättningarna för att organisera en hbtq-rörelse motarbetas.“

Moderaternas engagemang i Pride-rörelsen har å andra sidan oftast lyst med sin frånvaro. Aldrig har ni varit med och arrangerat någon av våra tusentals aktiviteter. Till skillnad från övriga deltagande partier har ni dessutom inte klarat av att själva inkomma med en anmälan
av er medverkan i East Pride Parade enligt den modell som tillämpats i sex år, en anmälan som krävs för att vi ska kunna utbilda funktionärer och garantera säkerheten i paraden. 

För oss är det tydligt att Pride, om det hängt på Moderaternas engagemang, inte ens hade blivit en rörelse. Vi utgår förstås ifrån att de moderater som trots allt gick i årets parad, med den anmälda sektionen Moderata ungdomsförbundet eller den öppna sektionen, är emot ett samarbete med Sverigedemokraterna, och de krafterna behövs verkligen för att stå emot fascismens utbredning i samhället. 

East Pride står bakom dem i deras interna arbete för att få samarbetet att upphöra, på såväl regeringsnivå som på regional och kommunal nivå.

Vi har helt enkelt svårt att förstå vad Öppna moderater och Moderata ungdomsförbundet menar. Låt oss vara tydliga. East Pride och Pride i stort har alltid varit politiskt. Pride startade med Stonewall-upproret den 28 juni 1968 när vi som rörelse med våld slog tillbaka mot de trakasserier som polisen konsekvent utsatte hbtq-personer för. Pride är politiskt. Låt oss inte låtsas som något annat.