Låt inte Pride bli en vänsterrörelse

Förra helgens East Pride Parade var tänkt att bli en härlig folkfest i öppenhetens och frihetens tecken, med människor från olika organisationer, föreningar, partier och företag.

Att politisera Pride och än en gång upprätta snäva, skadliga åsiktskorridorer är till ingen nytta för HBTQ+-personer eller för Pride i övrigt, skriver Truls Karlberg, ordförande MUF Norrköpings tillsammans med Sandra Sannemo Bårman och Tobias Björk, Öppna Moderater.

Att politisera Pride och än en gång upprätta snäva, skadliga åsiktskorridorer är till ingen nytta för HBTQ+-personer eller för Pride i övrigt, skriver Truls Karlberg, ordförande MUF Norrköpings tillsammans med Sandra Sannemo Bårman och Tobias Björk, Öppna Moderater.

Foto: Privat/Marianne Odelius

Debatt2023-05-31 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

MUF Norrköpings, Norrköpingsmoderaternas och Öppna Moderaters i Östergötland deltagande i paraden var en självklarhet, i varje fall för oss.

Vi i Moderaterna värnar öppenheten och friheten att få vara den man är, oavsett vilken tillhörighet man har. Att Pride ska vara en bred, övergripande rörelse som vågar korsa parti- och föreningsgränser, där fokus ligger på de kärnfrågor där vi alla delar åsikt, är viktigt. Och för att bemöta, förstå och utveckla diskussionen som rör HBTQ+-frågor så finns det goda skäl till att låta rörelsen vara inkluderande. 

Det fina med Pride är att rörelsen tidigare varit en bred kyrka för människor som värna rättigheten för människor att vara som de är, utan att för den sakens skull nödvändigtvis dela sexuell läggning, ideologi, eller erfarenheter. Denna hållning har varit en betydande del av den framgång rörelsen nått de senaste åren och således en förutsättning för det arbete man driver framöver. Det vore ett misstag att stöta bort oliktänkande.

Vi möttes initialt av glädje och engagemang. Och vi antog att det rådde konsensus kring frågorna som evenemanget berör. Vi delar inte samma åsikter med alla föreningar som deltog, i vissa fall delar vi väldigt få gemensamma politiska ståndpunkter. Det är ingen hemlighet att vi inte ser världen eller politiken på samma sätt som Miljöpartiet, SSU eller Lärarsektionen på LiU. Vi tror inte heller att alla föreningar och organisationer delar varandras åsikter och ståndpunkter. För oss är det en självklarhet att det måste få vara så. Likväl finns det något vi förenas i. Återigen, det är det som är det fina med Pride. 


Att utesluta delar av vår organisation och att kritisera Moderaterna under vårt deltagande i Pride, för åsikter tillhörande andra partier, är ett illavarslande sätt att bemöta denna gemenskap. Att politisera Pride och än en gång upprätta snäva, skadliga åsiktskorridorer är till ingen nytta för HBTQ+-personer eller för Pride i övrigt. Att förlora i storlek och betydelse till förmån för korrekta politiska åsikter är en bekymmersam ny inriktning för East Pride. 

Följ i stället den egna parollen att ”East Pride vill stå för allas lika värde och en god gemenskap över både gränser och normer. Vi strävar efter att du skall kunna bli bemött med kärlek och respekt oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vad du vill vara.” 


För oss i Moderaterna är det viktigt att HBTQ+ förblir en bred och gränsöverskridande fråga i det svenska debattklimatet. Vi tror inte heller att det finns någon nytta i att använda Pride som plats för att demonisera andra föreningar och partier. Vi tror att vi gör mer nytta i att samarbeta med varandra efter bästa förmåga, och vi tror också att den svenska borgerligheten behöver vara en del av Pride för att vi på bästa sätt tillsammans ska kunna värna de individuella fri- och rättigheterna. 
Låt oss i stället förenas i det vi kan, och diskutera det vi tycker olika.