Har (C) insett priset av att inte stoppa intaget?

Centerpartiet frågade i sin debattartikel om vi insett det verkliga priset av beslutet att hösten 2024 stoppa intaget för dessa program på Nyströmska. Frågan vi ställer oss är om Centerpartiet insett priset av att inte göra det? skriver politiker från (M) och (S) i sin replik.

Skolans ledning har gjort sitt yttersta för att sprida kunskapen om vår fina och välrenommerade skola. De senaste 15 åren har antalet elever trots detta stadigt sjunkit, menar debattskribenterna.

Skolans ledning har gjort sitt yttersta för att sprida kunskapen om vår fina och välrenommerade skola. De senaste 15 åren har antalet elever trots detta stadigt sjunkit, menar debattskribenterna.

Foto: Axel Johansson

Debatt2024-04-09 15:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Har våra beslutsfattande politiker insett det verkliga priset?" NT 4/4

Söderköpings kommun har en usel ekonomisk situation. Anledningen till detta är att kommunens verksamheter under lång tid haft för höga kostnader och dessutom lånat till investeringar som lett till en stor låneskuld. Detta är något som alla partier som varit med och styrt bär ansvar för, inklusive våra. De senaste åren har detta blivit allt värre med ökade räntekostnader och en hög inflation. En del av detta har kompenserats för genom en skattehöjning, men vi måste också gemensamt ta ansvar för att skapa långsiktiga förutsättningar genom att anpassa kommunens kostnader till en lägre nivå. 

Det är mot denna bakgrund som beslutet att stoppa intaget på Nyströmskas högskoleförberedande gymnasieprogram till hösten togs. Idag väljer endast 20–25% av Söderköpings ungdomar att gå på Nyströmska. Dessa fördelas på samtliga program. Det betyder att de som väljer natur, ekonomi och samhäll är alldeles för få. Underskottet för dessa program är och har varit betydande. Revisionsfirman PWC gick igenom Barn och Utbildningsförvaltningens alla delar under 2023 och konstaterade att de högskoleförberedande programmen kostade flera miljoner mer per år i Söderköping jämfört med andra kommuners skolor. 

Vi skulle gärna sett en mycket stor ökning av antalet elever som sökte sig till Nyströmska. Skolans ledning har gjort sitt yttersta för att sprida kunskapen om vår fina och välrenommerade skola. De senaste 15 åren har antalet elever trots detta stadigt sjunkit. Nyströmska skolans gymnasium invigdes 1995. Under många år sökte sig Söderköpings ungdomar till Nyströmska. Det fria skolvalet kom att ändra på det. Det har förvisso skett en tillfällig ökning till hösten, men ökningen är liten. Räknas alla tre årskurserna och de behöriga sökande till åk 1 skulle antalet öka från 112 till 115 elever till hösten. 

Våra partier valde att stoppa intaget för dessa program till hösten. De elever som nu går åk 1 och åk 2 får således gå färdigt sin utbildning på Nyströmska. Detta innebär att den ekonomiska effekten dröjer något. Trots allt ser vi detta som bättre än att avsluta programmen på en gång. Risken med att vänta med att fatta beslutet hade varit att eleverna som skulle börjat åk 1 till hösten hade varit tvungna att byta skola efter ett eller två år, vilket hade riskerat en osäkrare tillvaro för dessa och dessutom eventuellt förlängt deras utbildning med ett år.

Beslutet berör ca 20 elever från Söderköping. Konsekvensen för dessa blir att de får längre restid, men alltjämt en god utbildning på någon annan gymnasieskola. För att ekonomin på de högskoleförberedande programmen ska gå ihop krävs att ytterligare 50 ungdomar söker sig till programmen vilket vi tyvärr inte ser som rimligt. Ska programmen drivas vidare är alternativet att minska lärartätheten ytterligare inom grundskolan och därmed riskera att sänka kvaliteten där. Detta ser inte vi som försvarbart. 

Centerpartiet frågade i sin debattartikel om vi insett det verkliga priset av beslutet att hösten 2024 stoppa intaget för dessa program på Nyströmska. Frågan vi ställer oss är om Centerpartiet insett priset av att inte göra det?