Beslutet om Nyströmska skadar hela Söderköping

Den 28 mars 2024 kommer att gå till historien som en ödesdag i Söderköpings kommun. Den dagen togs ett ödestigert beslut i Barn- och utbildningsnämnden.

Den 28 mars 2024 blev en dyster dag utan visioner och hopp. En sorgens dag, då allt hopp om och visioner om en ljusnande framtid grusades, skriver centerpartisterna Caroline Gustavsson och Ulric Nilsson.

Den 28 mars 2024 blev en dyster dag utan visioner och hopp. En sorgens dag, då allt hopp om och visioner om en ljusnande framtid grusades, skriver centerpartisterna Caroline Gustavsson och Ulric Nilsson.

Foto: Elisabet Bergquist

Debatt2024-04-04 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderater och Socialdemokrater med stöd av Sverigedemokrater beslutade att stoppa intagningen till alla högskoleförberedande program på Nyströmska skolan. Det är första steget till att avveckla gymnasieskolan i Söderköping.

Anledningen till beslutet anges vara kommunens dåliga ekonomi. Nedläggningsbeslutet hade inte behövt tas. Nuvarande majoritet med moderater, socialdemokrater och kristdemokrater har under föregående år bedrivit en verksamhet med en ekonomi i fritt fall. 

Bokslutet 2023 är det sämsta någonsin med underskott på 37,3 miljoner kronor. Som om inte detta skulle räcka så har kommunen en låneskuld som ständigt växter och som för närvarande uppgår till 826 miljoner kronor. Kommunens soliditet är åter negativ, nu är den minus tre procent. Skulderna är med andra ord större än tillgångarna.

Majoritetens första försök att rätta till kommunens försämrade ekonomi var att i april 2023 införa anställningsstopp i kommunen. Det resulterade i att kommunen ökade antalet årsarbetare med nästan 50. Därefter trodde majoriteten sig kunna lösa problemet med en skattehöjning på 80 öre följt med att varsla 50 personer och nu avveckling av olika verksamheter. Söderköpingsborna får betala priset för majoritetens oförmåga att politiskt hantera kommunens ekonomi. De kvarvarande verksamheterna får minskade resurser. Skola och omsorg får mindre pengar att bedriva oförändrad verksamhet med. Barn och gamla får försämrade förutsättningar. 

Att spara på förskola och grundskola riskerar sämre skolresultat med färre elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan. Barn med särskilda behov får inte den hjälp de behöver. Detta i sin tur innebär svårigheter för elever att klara sin utbildning på utsatt tid med ökade kostnader för kommunen och en negativ upplevelse för individen.

Nyströmska skolan har, sedan den invigdes 1995, med tiden utvecklats till ett modernt utbildningscentrum med många utbildningsdelar för ungdomar och vuxna och av stor betydelse för individer och näringsliv. De högskoleförberedande programmen är en viktig hörnsten i detta och vi har bland annat Östergötlands bästa naturprogram. 

Alla delar samverkar med varandra särskilt vad beträffar kvalificerad lärarkompetens. Med avveckling av de högskoleförberedande programmen försvinner också en stor del av den lärarkår som krävs för att bedriva resterande delar av skolan.

Med detta ogenomtänkta beslut går inte bara föräldrar och ungdomar miste om ett starkt argument för att välja Söderköpings kommun som boendekommun. Utan även näringslivet kommer sannolikt bli lidande av detta genom minskad attraktivitet till kommunen och svårigheter att rekrytera personal. 

Har våra beslutande politiker verkligen insett det verkliga priset av beslutet?

Ett kortsiktigt sparande kan i det längre perspektivet i stället ge ökade kostnader. Alla gymnasieelever som väljer högskoleförberedande program hänvisas nu till Norrköping eller andra orter. Kommunen har då inte längre något inflytande över gymnasieplatsers kostnad.

Den 25 augusti 1995 var en dag av högtid, glädje och framtidstro då skolministern invigde Nyströmska skolan. Den 28 mars 2024 blev en dyster dag utan visioner och hopp. En sorgens dag, då allt hopp om och visioner om en ljusnande framtid grusades. Det gäller både för ungdomar som familjer, näringsliv och Söderköpings kommun i sin helhet. För många har tillvaron slagits i spillror.

Söderköpings kommun kan inte förbättra sin ekonomi genom att bromsa sig ur situationen. Söderköping kommun måste i stället både gasa och bromsa samt styra rätt för att komma ur de ekonomiska problemen. 

Nyströmska skolan del i detta är inte en nedläggning utan att i stället ta tillvara på den positiva trenden med flera sökande till Nyströmska skolan. Nyströmska skolans högskoleförberedande program håller en mycket hög kvalitet och är en tillgång för hela Söderköpings kommun som det ska satsas på.

Texten har uppdaterats