Politiker måste medverka till besparingar

Vänsterpartiet i Söderköping undrar vad Socialdemokraterna är villiga att kompromissa om (NT 27 maj). Den frågan är mina majoritetskolleger bättre kvalificerade att svara på.

När det gäller kostnader för den politiska verksamheten kommer vi att föreslå en sänkning av partistödet med 20 procent för alla partier, skriver Michael Danielsson (M), ledamot kommunfullmäktige.

När det gäller kostnader för den politiska verksamheten kommer vi att föreslå en sänkning av partistödet med 20 procent för alla partier, skriver Michael Danielsson (M), ledamot kommunfullmäktige.

Foto: Kajsa Nilsson

Debatt2023-06-11 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vad är Socialdemokraterna villiga att kompromissa med?" NT 25/5

Det jag undrar över är vad Vänsterpartiet ser för åtgärder för att Söderköpings kommun ska uppnå ekonomisk balans? Det vi kan se är att det sällan kommer några förslag på besparingar, däremot kommer många förslag på motsatsen.

Vänsterpartiet skriver att en skattehöjning på en krona skulle täcka årets prognosticerade underskott på 30 miljoner. Före valet var Socialdemokraterna inne på samma linje. Samtidigt är det prognosticerade underskottet för 2024 hela 80 miljoner. Ska vi fortsätta och höja med 1,50 kronor till då? 

Vänsterpartiet påtalar från tid till annan att Söderköping har näst lägst skatt i Östergötland. Varje gång får jag intrycket att de tycker att det är något att skämmas över. Men fick Vänsterpartiet bestämma skulle det snart vara ”avhjälpt”.

Ett förslag till besparing stödde dock Vänsterpartiet vid senaste mötet i kommunfullmäktige. På behörigt avstånd från allt vad ”den svenska modellen” för lönebildning heter föreslog Söderköpingsinitiativets Elias Ljungkvist att kommunfullmäktige skulle stoppa den löneökning som motsvarar vad alla andra anställda i landet får, det så kallade märket. 

Men bara för kommunens fåtaliga avlönade politiker, det vill säga kommunalråd, nämndordförande samt gruppledare. De allra flesta av Sveriges kommuner har valt att knyta politikers löner till det gällande riksdagsarvodet, det vill säga en procentandel av detta. Därmed undviker man den klåfingrighet som nu Söderköpingsinitiativet, med stöd av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och en liberal röstade för.

Kopplingen till riksdagsarvodet finns bland annat för att vi ska slippa rösta om våra kollegers löner. Att liberaler sägs vara kluvna illustreras av att deras två ledamöter röstade för respektive emot. Söderköpingsinitiativet visade sig inte heller vara eniga, dess andra ledamot avstod från att rösta. Det partiet redovisade ju aldrig före valet vad man ville göra för Söderköping. Samma sak verkar gälla även efter valet. 

Som moderat ser jag det som nödvändigt att i grunden se över hela kommunens verksamhet för att finna möjligheter till besparingar. När det gäller kostnader för den politiska verksamheten kommer vi att föreslå en sänkning av partistödet med 20 procent för alla partier. Det borde alla partier som ville dra in ”märket” för de arvoderade kollegerna inte med hedern i behåll kunna rösta emot.

Två andra förslag som på sikt skulle minska kostnaden för den politiska verksamheten i kommunen är att minska antalet folkvalda i kommunfullmäktige från dagens 39 till 31 personer. I Sveriges riksdag är det 349 personer som representerar tio miljoner medborgare. Nog skulle det räcka med 31 stycken för att representera Söderköpings idag cirka 14 800 invånare? 

Vi kan även minska antalet ledamöter och ersättare i nämnderna.