Vi behöver gemensamt göra det bästa för Norrköping

Det råder inget tvivel om att de polisiära insatserna ska stöttas och straffen ska skärpas – och där är M/SD-styret och Socialdemokraterna rörande överens, skriver oppositionsrådet Olle Vikmång (S).
Det råder inget tvivel om att de polisiära insatserna ska stöttas och straffen ska skärpas – och där är M/SD-styret och Socialdemokraterna rörande överens, skriver oppositionsrådet Olle Vikmång (S).

Först och främst; Det är med stor besvikelse som vi kan konstatera att Hageby återigen finns på polisens lista över utsatta områden, skriver Olle Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna.

Debatt 8 december 2023 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi behöver bli bättre på att agera på tidiga signaler" NT 1/12

Först och främst; Det är med stor besvikelse som vi kan konstatera att Hageby återigen finns på polisens lista över utsatta områden. Men det var med viss tillförsikt som vi kunde läsa hur kommunstyrelsens ordförande skrev en debattartikel om kommunens brottsförebyggande ansvar. Vi socialdemokrater välkomnar det och vi är överens om mycket. 

Att polisen kunde plocka bort Hageby 2019 och Klockaretorpet 2021 har flera förklaringar. En avgörande faktor var det effektiva samverkansarbetet mellan civilsamhället, boende, skola, socialtjänst och polis. Norrköping har dessutom ett starkt allmännyttigt bostadsbolag i Hyresbostäder, som gör viktiga insatser för att säkra trygghet i våra bostadsområden och ser till att boende har platser att samlas på. Det är unikt och något att vara stolta över. 

Med det sagt råder det inget tvivel om att de polisiära insatserna ska stöttas och straffen ska skärpas – och där är M/SD-styret och Socialdemokraterna rörande överens. Men vi vet också att polisen ber om förebyggande insatser så att unga ska slippa välja kriminaliteten före ett liv där man bidrar till samhället på ett positivt sätt.

Forskningen är tydlig; Allt pekar på att skolan är helt avgörande för att ungdomar inte ska välja den kriminella vägen. Ungdomar som har en gymnasieexamen i bagaget tenderar i högre utsträckning att välja bort kriminaliteten till skillnad från de ungdomar som inte klarat skolan. 

Det blir allt tydligare att skolan behöver vara likvärdig och kompensatorisk utifrån elevers olika förutsättningar och behov, vilket PISA visar på att vi i Sverige har misslyckats med. Från rapporten kan vi läsa att den svenska skolan snarare förstärker ojämlikhet och individuella hinder, istället för att utjämna dem. Socialdemokraterna menar att alla skolor ska vara bra skolor och därför undantar vi skolan från generella besparingar. 

Vi menar även att skolan ska vara jämlik för alla elever och det innebär att alla elever får kompensation för sina olika förutsättningar och behov. I dagens läge behöver vi också ha en regering som har förmåga att prioritera och skjuter till de resurser som krävs för att vi i kommunerna ska kunna uppfylla det uppdrag staten har gett oss. Vi ser även att den kommunala kompensatoriska strukturpengen är helt avgörande utifrån olika skolors behov när segregationen växer sig allt starkare. Barn väljer inte sina uppväxtvillkor.

Barn och ungdomar som lockas in på den kriminella banan ska kunna hoppa av lika snabbt och erbjudas en annan väg i livet. Därför lade vi Socialdemokrater fram ett historiskt brottsförebyggande paket som kan ge ungdomar en alternativ väg. Det handlar om 20 miljoner i satsningar på verksamheter som vi redan vet är effektiva i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och som stöttar polisen. Här ingår: 

  • Utökad uppsökande verksamhet i socialtjänsten. 
  • Utökad avhopparverksamhet. 
  • Uppsökande fritidsverksamhet.
  • Narkotikasök i utbildningslokaler. 
  • Kommunala ordningsvakter. 
  • Utökning av Hyresbostäders satsningar på Kunskapens Hus och Portalen. 

Vi hoppas att vi alla politiker ska kunna lägga prestigen åt sidan och tillsammans göra det som är bäst för Norrköping och Norrköpingsbornas trygghet. Då behöver vi gemensamt lägga fram olika förslag, inom flera områden, som gör att vi kan komma till bukt med tillförseln av ungdomar som göder de kriminella gängen varje dag. Ett brottsförebyggande arbete idag möjliggör ett tryggare Norrköping – även på lång sikt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa