Krävs provisoriska lösningar för parkeringar

Bristen på parkeringsplatser i nya Lindö Strand är ingen överraskning. Det är en konsekvens av den bilfientliga politik som Norrköpings kommunpolitiker har drivit de senaste decennierna.

Bristen på parkeringsplatser vid Lindö Strand är ett resultat av den politik tidigare styre fört, menar Sverigedemokraterna Christopher Jarnvall, Clara Aranda och Florian Aranda.

Bristen på parkeringsplatser vid Lindö Strand är ett resultat av den politik tidigare styre fört, menar Sverigedemokraterna Christopher Jarnvall, Clara Aranda och Florian Aranda.

Foto: Thomas Möller

Debatt2023-01-09 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Brist på p-platser i nya Lindö Strand; ett bekymmer" NT 6/1

I tillägg till översiktsplan-Trafikstrategi för Norrköping, står det tydligt att gång-, cykel-, kollektiv- och godstrafik ska prioriteras på bekostnad av biltrafiken. Ändå är bilen det mest använda färdmedlet i kommunen.

År 2035 räknar man med att det blir cirka 100 000 fler resor per dygn i Norrköping. Det tänkte det tidigare styret bemöta genom att begränsa framkomligheten för biltrafik och erbjuda andra yteffektiva alternativ (det framkommer inte vilka dessa alternativ är). Syftet var också att få till en beteendeförändring på individnivå. 

Risken med en sådan strategi är att man skapar ett trafikkaos, där bristen på parkeringsplatser i nya Lindö Strand bara är en försmak. Det är nämligen så att Norrköpings kommunpolitiker inte bara har haft en fientlig inställning till bilåkandet utan också till bilägandet.

I Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun som gäller nu, är kommunen indelad i tre parkeringszoner.  Innerzonen motsvarar stadskärnan där var tredje etta har rätt till en parkeringsplats och en lägenhet på fem rum och kök eller fler, har rätt till 0,7 parkeringsplats.

I ytterzonen där nya Lindö Strand ligger och som är den mest ”generösa” zonen, gällande parkeringsplatser, har varannan etta rätt till en parkeringsplats och en lägenhet på fem rum och kök eller fler, har rätt till en parkeringsplats. Får man besök, så finns det en besöksparkering per tio lägenheter (oavsett lägenhetens storlek och vilken zon man bor i).

Är man student, bor i inner- eller mellanzonen så har man ingen parkeringsplats. Vid parkering på arbetsplatser gäller två eller tre parkeringsplatser för tio anställda i samtliga zoner.

I regionfakta.com kan man ta del av statistik som baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon. Där det står att antal personbilar i trafik i Östergötland är 476 per 1000 invånare(årsskiftet 2021/2022). Ovanstående visar att bristen på parkeringsplatser i nya Lindö Strand inte är någon slump, men resultatet av kommunpolitiska beslut. Värre lär det bli i samband med nybyggandet i stadskärnan och i de yttre områdena. 

För att långsiktigt motverka en sådan utveckling, måste Sverigedemokraterna i samarbete med Borgerlig Samverkan, få till stånd en ny trafikstrategi som förhåller sig till olika färdmedel, utifrån medborgarnas behov och en parkeringsnorm som överensstämmer med den rådande verkligheten.

Kortsiktigt, när situationen är akut, måste kommunen komma fram till provisoriska lösningar för att hjälpa de boende som är drabbade, på det sätt som kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl föreslår i NT. Detta beroende på den specifika situation som gäller.

Sverigedemokraterna är för en miljövänlig och hållbar politik men vi vill bygga framtiden utifrån en välmående och välfungerande kommun där kommunmedborgarna trivs. Vilket är den stora skillnaden mellan oss och Miljöpartiet.