Naturskyddsföreningen stöder sig på vetenskaplig fakta

Om man har saklig och välunderbyggd kritik mot Naturskyddsföreningens ställningstaganden, är vi öppna för diskussion, skriver Lotta Lanne i en replik.
Om man har saklig och välunderbyggd kritik mot Naturskyddsföreningens ställningstaganden, är vi öppna för diskussion, skriver Lotta Lanne i en replik.

Ulla Heine menar att jag har fel, när jag ifrågasätter Reidar Svedahls påstående om vindkraftens spridning av mikroplaster.

Debatt 6 augusti 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vindkraft både bullrar och skräpar ner" NT 29/7

Det finns mig veterligen inga undersökningar gjorda som stödjer Reidars påståenden om mikroplastspridningen. Om man påstår detta bör man rimligen kunna redovisa sin källa, vilket varken Reidar Svedahl eller Ulla Heine gör. 

 

Naturvårdsverket har i regeringens regleringsbrev fått i uppgift att ta reda på källor för spridning av plast i miljön. Senast 2018, och Naturvårdsverkets senaste rapport i frågan publicerades 2019. Allmän nedskräpning är troligtvis den största källan för spridning av plast. För övrigt räknar Naturvårdsverket upp industriell produktion av primärplast, däckslitage från fordon, konstgräs, textiltvätt, båtbottenfärg och underlag på lekplatser och idrottsanläggningar. 

Naturvårdsverket har studerat litteratur i frågan från hela världen. Men anger inte någonstans att vindkraften ska vara en större källa för spridning av plast.

 

När jag såg att Reidar Svedahl på sin Facebooksida påstår att vindkraften sprider plaster har jag frågat honom vilka källor han har. Han skickade tre källor, varav ingen hade vetenskapligt stöd eller överhuvudtaget handlar om vindkraftens spridning av plaster. I Sveriges Radios program. Vetenskapsradion på djupet sändes nyligen två program om vindkraftens miljöpåverkan. De konstaterar att uppgifter om spridning av plast från vindkraft cirkulerar flitigt på sociala medier, men ”det är en myt”.

 

Att ljud kan vara störande och även skadligt är känt. Men att ljud från vindkraft skulle vara skadligare än annat ljud finns det knappast belägg för. Det finns riktlinjer för vilka nivåer av ljud som anses rimliga. Det är riktlinjer som gäller all verksamhet och inte just vindkraftverkens ljudbild. Vill man ifrågasätta Naturvårdsverkets riktlinjer så bör man ange källor som stöder kritiken.

Ulla Heine ifrågasätter också Naturvårdsverkets oberoende. Men liksom alla statliga verk och myndigheter arbetar de på regeringens uppdrag, det är så den Svenska demokratin fungerar.

 

Om man har saklig och välunderbyggd kritik mot Naturskyddsföreningens ställningstaganden, är vi öppna för diskussion. Men jag vill påpeka att det är vetenskapliga fakta som är grunden för våra åsikter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa