Krävs nationell lösning av ersättningsfrågan

Åke Karlsson undrar hur stabilt vårt ställningstagande i frågan om Holmens vindkraftspark är.

Debatt 9 juni 2022 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Beslutet om vindkraften förhalas" NT 1/6

Det är en mycket bra fråga och jag svarar gärna på den. Det är ett stabilt och långsiktigt beslut med en stark majoritet i både den kommunfullmäktigegrupp som sitter nuvarande mandatperiod och i den som tillträder nästkommande. 

Frågan om ersättning till fastighetsägare och företag som drabbas är en del i vårt ställningstagande men det finns fler betydande argument mot vindkraftsparken. Vår samlade bedömningen är att Norrköpings kommunfullmäktige inte ska tillstyrka Holmens ansökan.

 

Att vi lyfter fram fastighetsvärden i den offentliga debatten har sina skäl. Vi har uppfattat att alla partier har betänkligheter kring just ersättningsfrågan. Med detta sagt tycks den mest framkomliga vägen, för att bilda en majoritet mot parken, vara att fler partier inser att kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer. 

Ett nej, utifrån en gemensam aspekt, skulle göra att vi får stopp på etableringen. Den tiden vill vi använda till att fortsätta bilda opinion mot etableringen utifrån fler argument såsom exempelvis en uppdatering av nuvarande vindkraftsplan eftersom teknikutvecklingen sprungit ifrån nuvarande tillägg till översiktsplanen. Det är också tid för att bilda en ny politisk majoritet i Norrköping. Jag hoppas det här rätar ut Åke Karlssons frågor. 

 

Sophia Jarl (M) oppositionsråd Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraft

Debatt: Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Debatt: Beslutet om vindkraften förhalas

Beslutet om vindkraften förhalas

Debatt: Det kommunala vetot – ett retoriskt reptrick

Det kommunala vetot – ett retoriskt reptrick

Debatt: Buller från vindkraftverk - ständigt närvarande problem

Buller från vindkraftverk - ständigt närvarande problem

Debatt: Frågan om ersättning måste lösas innan Holmen får svar

Frågan om ersättning måste lösas innan Holmen får svar
Visa fler
Läs mer!

Julia, 29, valde att bo i kollektiv: "Bra om man inte är för pedant"

Julia, 29, valde att bo i kollektiv: "Bra om man inte är för pedant"

Insändare: Kommundirektören om kritiken om deltagandet i Almedalen

Kommundirektören om kritiken om deltagandet i Almedalen

Insändare: Vad gjorde kommundirektören i Almedalen?

Vad gjorde kommundirektören i Almedalen?

Debatt: Vi får betala kollektivtrafiken två gånger

Vi får betala kollektivtrafiken två gånger

Efter alla problem – här börjar den nya moskén att växa fram

Efter alla problem – här börjar den nya moskén att växa fram
Visa fler