Krävs nationell lösning av ersättningsfrågan

Åke Karlsson undrar hur stabilt vårt ställningstagande i frågan om Holmens vindkraftspark är.

Debatt 9 juni 2022 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Beslutet om vindkraften förhalas" NT 1/6

Det är en mycket bra fråga och jag svarar gärna på den. Det är ett stabilt och långsiktigt beslut med en stark majoritet i både den kommunfullmäktigegrupp som sitter nuvarande mandatperiod och i den som tillträder nästkommande. 

Frågan om ersättning till fastighetsägare och företag som drabbas är en del i vårt ställningstagande men det finns fler betydande argument mot vindkraftsparken. Vår samlade bedömningen är att Norrköpings kommunfullmäktige inte ska tillstyrka Holmens ansökan.

Att vi lyfter fram fastighetsvärden i den offentliga debatten har sina skäl. Vi har uppfattat att alla partier har betänkligheter kring just ersättningsfrågan. Med detta sagt tycks den mest framkomliga vägen, för att bilda en majoritet mot parken, vara att fler partier inser att kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer. 

Ett nej, utifrån en gemensam aspekt, skulle göra att vi får stopp på etableringen. Den tiden vill vi använda till att fortsätta bilda opinion mot etableringen utifrån fler argument såsom exempelvis en uppdatering av nuvarande vindkraftsplan eftersom teknikutvecklingen sprungit ifrån nuvarande tillägg till översiktsplanen. Det är också tid för att bilda en ny politisk majoritet i Norrköping. Jag hoppas det här rätar ut Åke Karlssons frågor. 

Sophia Jarl (M) oppositionsråd Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa