LOU är ingen garant mot korruption

Byggföretagen i Östergötland varnar i sin artikel för förändringar i LOU eftersom offentlig upphandling är ”ett viktigt styrmedel för att skapa ordning och reda i (bygg- och anläggnings)branschen”.

Debatt 24 augusti 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

Offentlig upphandling minskar korruptionen och ger medborgarna ökad insyn”, NT 18/8

Utredningens förslag om att ändra LOU syftar till att underlätta kommunernas bostadsförsörjning. Genom att anpassa LOU till minimikraven i EU-rätten skulle den konkurrenssnedvridning till privata bostadsföretags fördel, som lagen orsakar, tas bort. Det blir möjligt för de allmännyttiga bostadsföretagen att verka på samma villkor som de privata, vilket var syftet med lagen om kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag när den tillkom 2011.

 

Sveriges Allmännyttas medlemsföretag delar uppfattningen att det är viktigt att bekämpa korruption. Men LOU fungerar inte som en garant mot korruption. Det krävs andra åtgärder för att komma till rätta med problemen. Vi kommer att ha bättre möjligheter att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn om vi inte behöver tillämpa LOU.

 

Oavsett om allmännyttan måste tillämpa LOU eller inte kommer vi fortsätta vara seriösa upphandlare som respekterar principerna om likabehandling och transparens. Vi kommer också att ta fram en uppförandekod för upphandling. Dessutom är det alltid möjligt att granska affärerna eftersom offentlighetsprincipen gäller för kommunala bostadsföretag.

 

Allmännyttan vill och ska bygga för alla. Vi vill hålla nere hyrorna för att fler ska kunna efterfråga den bostad de behöver. Utan LOU kan våra medlemmar fokusera på den goda affären i stället för på formalia i LOU. Då kommer allmännyttan kunna bygga fler hyresbostäder med rimliga hyror och renovera det befintliga beståndet billigare och snabbare. Det gynnar såväl de som söker en bostad som befintliga hyresgäster.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa