Liberalernas påståenden stämmer inte med forskningen

Naturskyddsföreningens enkät bygger på vetenskap och forskning

Debatt 4 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Naturskyddsföreningens enkät är partisk och oseriös" NT 26/7

Naturskyddsföreningen är landets största miljöorganisation och har under lång tid tagit fram många program i natur- och miljöfrågor. Vi stödjer oss på vetenskap och forskning och frågorna diskuteras flitigt i föreningens nätverk och på möten där alla 226 000 medlemmar i 270 kretsar kan lämna förslag.

Föreningen är partipolitiskt obunden och vi har medlemmar som röstar på alla partier och ibland är de även partipolitiskt aktiva. Inte bara i Miljöpartiet, som Reidar Svedahl hävdar. Att enkätresultatet överensstämmer väl med Miljöpartiets program beror inte på att Miljöpartister dikterar Naturskyddsföreningens ståndpunkter, utan troligtvis på att Miljöpartiet, och de andra partierna som kommer högt i vår ranking, lyssnar på och tar till sig av Naturskyddsföreningens ställningstaganden. Enligt Statistiska Centralbyrån har riksdagspolitiker klart högre utbildning än kommunpolitiker. Och högst utbildning har politiker i MP och V. Det kan vara en orsak till att deras åsikter stämmer med våra. 

Naturskyddsföreningen anser att det finns platser i Sverige som lämpar sig för vindkraft, både på land och till havs. Vår enkätfråga gällde om partierna ställer sig positiva till att kommunen aktivt arbetar med att finna lämpliga ställen i Norrköping. Liberalerna i Norrköping ställer sig tvärtemot all vindkraftsetablering och sprider osakligheter och rena lögner om vindkraftens risker. Det är påståenden som inte stämmer med etablerad forskning. Fler fåglar dör i trafiken och av oljeutsläpp än av vindkraft till exempel.Reidar Svedahl gick emot egna tjänstemän och sa ja när de ansåg vindkraft olämplig vid Skvättan och Morkulleberget. Dessa planer stoppades av länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen sa nej i sitt yttrande.

Reidar Svedahl hävdar att vindkraft i Sverige har kopplingar till kinesiska kommunistpartiet. Aktuella projekt i Norrköping drivs av Holmen och Tekniska Verken. Och visst vore de positivt med svensktillverkad vind, - och solenergi som är svenskägd. 

Kärnkraften är inte förnyelsebar och den har stora miljö- och avfallsproblem förutom att den är dyr och ligger långt fram i tiden om nya satsningar ska göras. Lokalisering och tillstånd skulle liksom byggandet ta för lång tid med tanke på hur bråttom det är att ställa om.

Naturskyddsföreningen anser att vi måste satsa på sol, vind, vatten och bioenergi, förutom tekniska lösningar. Hushålla med energi är en viktig del liksom ändrade beteenden.

 

Med några timmars tågresa tar sig affärsresenärerna till Arlanda som har utrikesflyg. Linköpings flyg till Holland finns en halvtimme bort. Det är helt fel att kommunala skattemiljoner år efter år ska ges till fossilbränsleintensiva chartrade solresor från Norrköpings flygplats, som inte ens har reguljärflyg. 
Reidar Svedahl skriver att flygresor berikar vanliga människors liv. Om Svedahl med vanliga menar att alla låginkomsttagare, utöver de ekonomiskt starka som smutsar ner i särklass mest, nu ska börja flyga så blir det ju ännu värre.

Naturskyddsföreningen fortsätter arbeta för vår natur och en hållbar framtid. I stället för att sprida osakligheter och konspirationsteorier bör Norrköpings Liberaler föra en konstruktiv debatt baserad på fakta. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa