Låt privata aktörer svara för byggandet av äldreboenden

Andreas Bohlin (S) (vård- och omsorgsnämndens ordförande red:s anm) skriver i en replik till Vårdföretagarna om hur läget ser ut just nu rörande äldreboendeplatser i Norrköping.

Kommuner som låter privata aktörer uppföra särskilda boenden slipper både det arbete och den investering som ett nytt boende innebär, skriver Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna.

Kommuner som låter privata aktörer uppföra särskilda boenden slipper både det arbete och den investering som ett nytt boende innebär, skriver Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna.

Foto: Janerik Henriksson TT/Vårdföretagarna

Debatt2022-11-04 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Ingen brist på platser på äldreboenden i Norrköping" NT 24/10

Andreas Bohlin lyfter ett antal problem han ser med privat byggande. I sin replik påpekar han att vi gjort ett skrivfel angående brist på boenden just nu i Norrköping. Vi beklagar det misstaget. I Östergötland saknas det enligt Boverkets enkät äldreboendeplatser i Söderköping, Boxholm, Åtvidaberg, Finspång, Valdemarsvik, Linköping och Motala. Norrköping kan inte bedöma hur läget är om fem år. 

Vi vill ändå vidhålla att det finns ett antal skäl för en kommun att i högre grad låta privata aktörer ansvara för byggandet av äldreboenden. 

I en rapport av Vårdföretagarna anger intervjuade kommuner som öppnat för privata utförare att de ser det som en möjlighet till benchmarking och de privata aktörerna kan föra med sig erfarenheter från andra kommuner där de är etablerade. Kommunen får också en långsiktig partner som kan bidra vid utveckling av äldreomsorgen.

Kommuner som låter privata aktörer uppföra särskilda boenden slipper både det arbete och den investering som ett nytt boende innebär, inklusive den ekonomiska risken. Det finns samtidigt en oro att kontroll och rådighet försämras. En oro vi har förståelse för men där vi menar att det finns lösningar. Kommunen kan till exempel säkerställa rådighet över fastigheter den inte disponerar i avtalet med den privata aktören för att säkra en rätt att ta över drift och rätt att nyttja fastigheten i vissa specifika situationer.

Privata aktörer framhåller att det ofta går snabbare när privata aktörer uppför ett äldreboende, vilket bland annat hänger samman med att ärendehanteringen i kommunen tar betydligt längre tid och att de privata aktörerna är specialiserade på att bygga just äldreboenden och bygger långt fler än vad enskilda kommuner gör per år.

Andreas Bohlin menar att det oftast är billigare för kommunen att själva äga boende. Möjligheten att låna till låg ränta och gynnsamma momsregler är fördelaktiga om kommunen själv bygger och äger eller hyr fastigheten. Men privata aktörer som bygger och driver särskilda boenden kan genom att bygga snabbare och uppföra mer yteffektiva byggnader i slutändan utgöra ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Samarbetsmöjligheterna är stora för Östergötlands kommuner där kommunen och den privata aktören i ett partnerskap har ett gemensamt ansvar för de äldre som placeras på den privata aktörens boende. Kvaliteten är i fokus.