Högerns politik är att medvetet skära ned på välfärden

Lägg inte ner våra skolor. Vi i vänstern i Norrköping tycker att Sophia Jarls uttalande om att vår kommun ska göra ”samma resa” som Linköping är riktigt illa.

Debatt 31 mars 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Efter Linköping - nu närmar sig skolkrisen även Norrköping" NT 17/3

I Linköping håller Moderaterna på att lägga ner elva förskolor och fyra skolor. Budskapet från kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) skapar nu stor oro bland barn, föräldrar, och alla som arbetar inom skolan. Dessutom har inga diskussioner förts om detta där besluten ska fattas, i utbildningsnämnd, eller kommunstyrelse. 

Det finns ingen information och inga underlag för några nedläggningar. I det läget är det direkt oansvarigt att lansera omotiverade förslag om massnedläggning av skolor och förskolor. Faktum är dessutom att storleken på barngrupperna i förskolorna ökade förra året och att antalet elever i grundskolan också beräknas gå upp de närmsta åren. 

Man ska också tänka på att kommunen måste ha en viss överkapacitet för att kunna ta emot elever från friskolor som lägger ner eller stängs ner. När M, KD och L tillsammans med SD beslutar sig för nedläggningar ska man också veta varför. Det är helt enkelt ett resultat av högerns medvetna nedskärningspolitik riktad mot välfärden. Höger/SD-styret i kommunen skar ner 20 miljoner på skolbudgeten i december och höger/SD-regeringen drog bort ytterligare 30 miljoner i statsbidrag från Norrköpings skolor.

Det är riktigt dålig politik och vi tycker att skolan helt ska slippa generella nedskärningar. Det var faktiskt bättre med förra styret då det rådde stor enighet om att inte skära ner på skolan. Den trenden har det nya höger/SD-styret brutit och nedläggningar verkar bli en av konsekvenserna.

Självklart ska vi inte betala för mängder av tomma skollokaler men lägger man ner en enhet ska det finnas goda motiv och en bra plan för barnen. Man ska i så fall ersätta gamla, slitna och trånga lokaler med nya moderna skolor. I de fallen är det också bättre att låta nya skolor växa - när nya årskullar börjar - än att stänga ner och låta eleverna byta mitt under skoltiden. Så har kommunen tidigare gjort framgångsrikt.

Skolnedläggningar är ett politiskt val, höger/SD-styret väljer på alla nivåer att satsa för lite pengar på skolan och prioriterar istället sådant som sänkt skatt för rika, dyra privatiseringsexperiment och en dyr lokalflygplats. Låt oss vara tydliga med att vi tvärtemot tycker att skolan redan idag har för dåliga lokaler, för få anställa och för lite pengar. Vi är dessutom på allvar oroliga för att högern kommer att spara mest på våra fattigaste stadsdelar där skolan har som mest betydelse för barnens framtid. 

Avslutningsvis, om vi har något minskande antal barn i skolan och förskolan på längre sikt och det betyder lite mindre fulla klassrum och färre elever per lärare. Är inte det faktiskt en bra sak värd att satsa pengar på? Vi vågar påstå att det knappast finns en enda lärare eller förälder som håller med Moderaterna om att skolan har för rymliga lokaler eller för mycket resurser.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa